Universiteiten moeten zich meer bekommeren om hun cultureel-educatieve potenties voor stad en regio, zoals het creëren van een creatieve klasse (goed voor de werkgelegenheid), het stimuleren van sociale en culturele netwerken (goed voor sociale integratie), het formuleren van een cultureel referentiekader (canon) en het bevorderen van burgerschap onder studenten en docenten (van normbesef tot maatschappelijke participatie). De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) kan het kwetsbare, multiculturele Rotterdam een behoorlijke sociaal-culturele à©n economische push geven.

Dit stelt prof. Fons van Wieringen, voorzitter van de Onderwijsraad, in zijn gastrede 'De halfblinde universiteit' bij de uitreiking van de jaarlijkse Onderwijs- en Onderzoeksprijs van de EUR, woensdag 25 mei 2005.

De Onderwijsprijs 2005 is toegekend aan dr. Wouter de Nooy, docent aan de faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, vanwege zijn succesvolle vernieuwing van traditioneel lastige vakken als Methoden en Technieken van Onderzoek.

De Onderzoeksprijs 2005 is gewonnen door dr. Eric Rassin, verbonden aan de faculteiten der Sociale Wetenschappen en der Rechtsgeleerdheid, vanwege zijn boeiende interdisciplinair benadering (vanuit recht en psychologie) van maatschappelijk relevante themaà¢s zoals agressie en angststoornissen.

Sinds 1987 kent de Erasmus Universiteit Rotterdam deze prijzen toe. Naast publieke eer ontvangen de laureaten elk een geldprijs van 7.000 euro, beschikbaar gesteld door de Vereniging Trustfonds EUR.

bron:Erasmus Universiteit