Een grote meerderheid van de
automobilisten (82 procent) vindt controles op de maximumsnelheid
zinvol of heel zinvol. Slechts dertien procent ziet er het nut niet
van in. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek naar de mening van
automobilisten over de handhaving van de verkeersregels, dat het
Bureau Verkeershandhaving Openbaar Ministerie (BVOM) door TNS NIPO
heeft laten uitvoeren.

Het draagvlak voor snelheidscontroles is
vorig jaar gestegen van 76 naar 82 procent. Daarin zijn wel
verschillen te merken per soort weg. Het draagvlak voor de
controles is het grootst in de bebouwde kom. Negen op de tien
automobilisten vinden snelheidscontroles daar zinvol of heel
zinvol. Op provinciale wegen (83 procent) en op autosnelwegen (63
procent) is het draagvlak lager. Dat lijkt vooral verband te houden
met het risicobesef. Liefst 86 procent van de automobilisten meent
dat het overschrijden van de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom
de kans op ongelukken vergroot. Op provinciale wegen denkt 74
procent dit en op autosnelwegen slechts 47 procent. Naarmate de
maximumsnelheid hoger ligt, ziet de automobilist minder gevaar.

De acceptatie van snelheidscontroles
verschilt per controlemiddel. Staandehouding door een agent wordt
het meest gewaardeerd (78 procent). Trajectcontrole, flitspaal en
videoauto worden met respectievelijk 69, 67 en 65 procent meer
gewaardeerd dan de lasergun of een verdekte opstelling langs de weg
(resp. 48 en 46 procent).

Alcohol: niet streng genoeg

De wettelijke normen voor alcohol en
verkeer zijn volgens een meerderheid van de automobilisten (56
procent) niet streng genoeg. Veertig procent vindt de limieten
precies goed en slechts 2 procent wil een soepeler norm. Overigens
zegt 16 procent van de automobilisten wel eens te rijden onder
invloed van alcohol. Voor de Nederlandse automobilist staat de zin
van alcoholcontroles niet ter discussie: 99 procent van de
ondervraagden vindt deze controles zinvol.

Gordel steeds beter gedragen

De gordelplicht kan eveneens op een groot
draagvlak (90 procent) onder de automobilisten rekenen. Bij korte
autoritten zegt 85 procent altijd de gordel te dragen, bij langere
ritten draagt 96 procent altijd de autogordel. Slechts 1 procent
zegt nooit een gordel te dragen.

Stoppen voor rood licht
vanzelfsprekend

De verplichting om te stoppen voor rood
licht kan rekenen op de instemming van maar liefst 98 procent van
de automobilisten. Geen enkele automobilist is het ermee oneens.
Bijna unaniem (95 procent) is men ook van mening dat
roodlichtcontroles zinvol zijn. En dat het rijden door rood licht
gevaarlijk is (91 procent). De helft van de automobilisten vindt
dat er te weinig op wordt gecontroleerd. Toch zegt 48 procent van
de automobilisten zelf wel eens, al is het maar zelden, door rood
licht te rijden.

bron:BVOM