Door een speciaal educatieprogramma is het aantal kinderen met een (taal) achterstand van 44,4% tot 17% gedaald. Dit blijkt uit het evaluatierapport over Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) over de periode 2001-2004 in de gemeente Hengelo. Voor deze goede resultaten zijn de inspanningen van de vier deelnemende peuterspeelzalen en vijf deelnemende basisscholen beloond met het certificaat Piramide van CITO.

VVE is een programma dat zich richt op kinderen met een (taal)achterstand. Het programma is geschikt voor 2- en 3-jarigen en loopt door tot groep 2 van de basisschool. VVE werkt met een Piramideprogramma. Kinderen worden hierbij in hun ontwikkeling gestimuleerd door een combinatie van leren, werken en spelen. Leidsters, leerkrachten en tutors van de peuterspeelzalen en basisscholen zijn hiervoor speciaal geschoold. Samenwerking tussen de peuterspeelzalen en basisscholen is in dit programma zeer belangrijk. In het VVE spelen verschillende partijen een rol. De gemeente heeft een regierol. Verder zijn peuterspeelzalen, basisonderwijs en de onderwijsbegeleidingsdienst betrokken. Het VVE is in eerste instantie ingezet in de wijken Berflo Es en Hengelose Es en in 2004 is de aanpak uitgebreid naar de wijk Groot Driene. Vanaf het schooljaar 2001-2004 nemen zes basisscholen en vier peuterspeelzalen deel aan het programma.

Positieve resultaten VVE

Uit het onderzoek is gebleken dat het aantal kinderen dat zich in de zogenaamde risicozone bevindt is gedaald van 44,4% naar 17%. Een prima resultaat, vooral gezien het feit dat de gemeente Hengelo, wegens financiën, een minder intensieve variant van het Piramideprogramma heeft moeten inzetten.
De peuterleidsters, de leerkrachten van de groepen 1 en 2 en de tutors hebben zich de Piramideconcepten succesvol eigen weten te maken. Door hun inspanningen zijn de uitstekende resultaten met de kinderen behaald.

Aanbevelingen

Aanbevolen wordt om de intensieve aanpak van de voor- en vroegschoolse educatie op de peuterspeelzalen en basisscholen, voor kinderen met een (taal)achterstand, uit te breiden. Goede samenwerking met het consultatiebureau wordt als belangrijk voor de toekomst gezien. Zo kunnen kinderen met een (taal)achterstand in een vroeg stadium worden opgespoord.

bron:Gemeente Hengelo