Het watersportseizoen staat weer voor de deur. Voor velen begint weer de tijd van varen. Gezelligheid gecombineerd met een hapje en een drankje. Dat laatste zal dit seizoen moeten worden teruggedrongen tot in de haven, tot aan de steiger. De overheid kondigt strenge controles aan op het gebied van overmatig alcoholgebruik onder watersporters.

Brugwachters, havenmeesters en sluiswachters worden inmiddels opgeleid om op diverse druk bezochte watersportplaatsen gecertificeerde alcoholcontroles uit te voeren. Naar het zich laat aanzien kan in april al worden gestart met de verplichte controles. Op dit moment werkt de overheid met spoed aan het wetsvoorstel om nog voor de start van het watersportseizoen de maatregel te laten ingaan.

Het is algemeen bekend dat watersporters wel een drankje drinken, menig schipper heeft wel eens in kennelijke staat schade veroorzaakt. Vrijwel iedere verzekeringsmaatschappij vist dan achter het net omdat adequate controles vaak achterwege blijven.

Volgens André Otten van de watersportalmanak is de komende actie een logisch gevolg van ervaringen met drank op aan het roer. “Persoonlijk ben ik van mening dat een drankje het leven van een schipper wel eens kan veraangenamen en ik moet toegeven dat ik absoluut geen geheelonthouder ben, maar tijdens het varen is het wel zeer onverstandig. Wat dat betreft ben ik blij met de aangekondigde controles.”

De controles worden  komende zondag feestelijk geïntroduceerd in Hindeloopen. De eerste controle zal worden afgenomen door Jeroen Mulder, havenmeester van Jachthaven Hindeloopen, tevens redder van de KNRM. Of bij de feestelijke introductie ook alcohol wordt geschonken is bij de redactie onbekend.

Fikse boetes: voor Varen onder invloed
Alcoholpromillage van 0,81 % – 1,00 ‰ 490 euro
Alcoholpromillage van 1,01 % – 1,30 ‰ 700 euro
Alcoholpromillage van 1,31 % – 1,60 ‰ 900 euro
Alcoholpromillage boven 1,60 ‰ - Dagvaarding

Meer info op http://www.watersportalmanak.nl

bron:Watersportalmanak