De vakbond CNV Publieke Zaak verwacht
duizenden ontslagen in de thuiszorg voor medewerkers die een vast
contract hebben. De bond ontvangt de laatste dagen onder andere uit
Zeeland, Rotterdam en Noord-Nederland telefoontjes en brieven van
leden dat er klappen gaan vallen. Werkgevers van
thuiszorginstellingen bevestigen de onrust. Oorzaak is onder andere
een gewijzigd indicatiebeleid voor ouderen en gehandicapten.

Sinds 1 januari 2007 bepalen de gemeenten
welke organisatie de huishoudelijke zorg uitvoert (Wet
Maatschappelijke Ondersteuning, WMO). Duidelijk is dat de openbare
aanbesteding ervoor gezorgd heeft dat veel instellingen onder de
marktprijs zijn gaan zitten. “En nu worden ouderen en
gehandicapten opeens lager geïndiceerd, zodat ze minder hulp
krijgen. Wij vinden dit verontrustend, omdat deze patiënten
sinds het nieuwe jaar echt niet minder hulpbehoevend zijn”,
waarschuwt bestuurder Leon Vincken van CNV Publieke Zaak.

Ontslag of werken als alphahulp

Thuiszorginstellingen zijn momenteel enorm
aan het bezuinigen. Door de concurrentieslag dwingen veel
instellingen de werknemers te gaan werken als alphahulp. Wie dit
niet wil, dreigt te worden ontslagen. Alphahulpen vallen niet onder
de cao, hebben geen vast contract en bouwen geen pensioen op. Ze
hebben veel slechtere arbeidsvoorwaarden dan de huidige
huishoudelijke hulpen. Uit verschillende delen van het land komen
deze signalen bij CNV Publieke Zaak binnen. Hierdoor staat de
werkgelegenheid van duizenden werknemers op de tocht. CNV Publieke
Zaak vindt dit een slechte ontwikkeling en onaanvaardbaar.
“Blijkbaar gaat het niet meer om de kwaliteit, maar om de
centen.” De bond vindt het kwalijk dat de centrale
werkgeversorganisatie Actiz, mede verantwoordelijk voor 400.000
werknemers in de ouderenzorg en thuiszorg, achterover leunt.

bron:CNV