Het dreigingsniveau terrorisme is in
Nederland beperkt. De kans op een aanslag is gering, maar niet
geheel uit te sluiten. Wel kan de slagkracht van netwerken relatief
snel toenemen. Hiervoor zijn echter geen indicaties. Dat schrijven
de ministers Hirsch Ballin (Justitie) en Ter Horst (BZK) in de
zesde Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding.

Debat

Het rapport constateert 'een zekere
berusting' onder brede lagen van de moslimbevolking in het debat
over de islam. Ook op internet reageren sommige moslimjongeren
minder fel op bepaalde uitlatingen dan voorheen.

Internet

Communicatie via internet door jihadisten
wordt steeds belangrijker. Zij wijzen elkaar op
internettoepassingen om acties voor te bereiden of uit te
voeren.

Een belangrijke stap is de samenwerking
met andere Europese landen bij de aanpak van het internetgebruik
voor terroristische doelen. Het EU-project 'Check the web' richt
zich op het monitoren van open bronnen op internet en het delen van
informatie.

In Nederland wordt gewerkt aan een
procedure om radicale of terroristische websites te kunnen
blokkeren. Dit is afgesproken in het coalitieakkoord.

Alterteringssysteem

Het Alerteringssysteem
Terrorismebestrijding is bijna gereed. Vanaf 1 juli 2007 zijn
veertien sectoren aangesloten op het systeem. Met alle sectoren
zijn afspraken gemaakt. Ook wordt er regelmatig geoefend.

Bron:MinJus