Zondagmorgen werden agenten gebeld door
een medewerkster van een zorginstelling met de vraag hen te helpen.
Een bewoonster aan de Gangboord in Smilde moest vanuit het bed op
de stoel getild worden. Volgens de medewerksters mochten zij niet
zwaar tillen omdat zij dan rugklachten krijgen.

De agenten hebben hen geassisteerd maar
ook duidelijk gemaakt dat het niet gebruikelijk is dat agenten
daarvoor structureel ingezet worden, temeer daar bij binnenkomst
vijf personeelsleden van dezelfde zorginstelling in de hal
zaten.

bron:Politie Drenthe