Drie partijen hebben bij Agentschap Telecom, onderdeel van het
ministerie van Economische Zaken, een aanvraag ingediend voor het
verwerven van een of meer van de vijf landelijke vergunningen voor
Wireless Local Loop (WLL) in de 26 GHz frequentieband.

Op 25 februari sloot de termijn voor het indienen van een aanvraag. De
komende weken wordt beoordeeld of de aanvragen aan de daarvoor gestelde
eisen voldoen. Aanvragers konden aangeven welke vergunningen zij willen
verwerven. Een van de voorwaarden hierbij is dat een partij mag tot
maximaal 50 procent van de beschikbare frequentieruimte mag verwerven.
Voor alle vergunningen blijken meerdere partijen belangstelling te
hebben. Het ziet er dan ook naar uit dat er sprake is van schaarste en
dat door middel van een simultane veiling met een gesloten bod
vastgesteld wordt wie een of meer vergunningen verwerft. Volgens de
huidige planning zullen de vergunningen uiterlijk in april zijn
uitgegeven. De verdelingsprocedure voor Wireless Local Loop (WLL)
frequenties is per 28 januari gestart. WLL is een digitaal radiosysteem
dat draadloze verbindingen mogelijk maakt als alternatief voor vaste
verbindingen. Hierdoor hoeven er minder kabels te worden aangelegd te
worden omdat vanuit een centrale antennemast op een afstand van enkele
kilometers meerdere eindgebruikers kunnen worden bediend. Deze relatief
nieuwe technologie is met name geschikt om bedrijfstelefooncentrales op
bedrijventerreinen aan te sluiten op het vaste net zonder dat hiervoor
kabels moeten worden aangelegd. Ook kan met deze technologie snel een
nieuw basisstation voor mobiele netten worden aangesloten. Daarnaast is
het mogelijk om met deze technologie draadloos breedband internet
verbindingen aan te bieden.

Bron: Ministerie van Economische Zaken