De drie finalisten voor de titel Jong raadslid van het Jaar zijn bekend. Het zijn Linda Voortman (GroenLinks, 25 jaar, Groningen), Maarten van Dijk (PvdA, 25 jaar, Maarssen) en Mark Verheijen (VVD, 28 jaar, Venlo).

Linda Voortman heeft zich onder andere ingezet voor studenten. Niet alleen als het gaat om huisvesting, maar ook wat betreft universitaire voorzieningen. Zij zorgde onder meer via een motie voor extra budget voor huiseigenaren die hun panden geschikt willen maken voor studentenhuisvesting. Tevens heeft zij er voor gezorgd dat de gemeentelijke norm op het maximaal aantal kamerverhuurpanden per wijk is afgeschaft. Hiermee heeft zij een positieve impuls gegeven aan de oplossing van de kamernood onder studenten.

Maarten van Dijk zet zich in de gemeente Maarssen in voor de bereikbaarheid van huisartsenposten, de verbetering van het openbaar vervoer en de jongeren in de gemeente. Mede dankzij hem is een timmerdorp gerealiseerd. Bovendien heeft de gemeente op zijn initiatief onlangs haar inkoop- en aanbestedingsbeleid aangescherpt. Hij schreef hierover een initiatiefvoorstel.

Mark Verheijen heeft, sinds zijn aantreden als fractievoorzitter, de politiek weer tot leven gebracht in de gemeente Venlo. Hij heeft het debat teruggebracht, zowel in de media als op straat. Hij organiseerde onder meer hoorzittingen over het integratiebeleid in de gemeente en nam, samen met Groen Links, het initiatief tot een nieuw minderhedenbeleid. Mark is tevens statenlid, een goed debater en verkoper van politieke boodschappen.

De verkiezing, georganiseerd door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging van Raadsleden i.o. (Raadslid.NU) heeft als doel meer jonge mensen te inspireren om politiek actief te worden.
In totaal waren er 51 raadsleden aangemeld uit 10 provincies. Uit deze groep zijn 12 genomineerden geselecteerd, die aan de jury zijn voorgelegd. Uit deze groep koos de jury, onder voorzitterschap van staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen, de finalisten. De finalisten zullen te gast zijn op het oprichtingscongres van de raadsledenvereniging op 4 juni in Utrecht à©n op 7 juni tijdens het jaarlijkse VNG congres in Zeeland. Op het oprichtingscongres van de raadsledenvereniging worden zij geïnterviewd door Ralph Pans, voorzitter van de directieraad van de VNG. Tijdens het VNG congres zullen zij optreden tijdens het deelcongres 'De rol van de burger in de Politieke Arena'. De winnaar wordt 's avonds om 18.00 uur op het Abdijplein in Middelburg bekendgemaakt.

bron:VNG