Inwoners van zeer sterk stedelijke buurten
hebben anderhalf keer zo vaak een uitkering als inwoners van
niet-stedelijke buurten. Dat komt vooral door het grote aantal
bijstandsuitkeringen in de buurten van de grote steden. In de
recent genoemde aandachtswijken komt deze uitkering zelfs drie keer
zo vaak voor als gemiddeld in Nederland. Dat blijkt uit cijfers die
zijn verzameld door het CBS.

Meer uitkeringsontvangers in stedelijke
gebieden

Het aantal uitkeringen is ongelijk
verdeeld over stad en platteland. In zeer sterk stedelijke buurten
is het aandeel uitkeringsontvangers anderhalfmaal zo groot (18
procent) als in de buitengebieden (13 procent).

Het verschil wordt gemaakt door het aantal
bijstandsuitkeringen. Het relatieve aantal bijstandsuitkeringen
loopt op van 15 per 1 000 inwoners in de niet-stedelijke buurten
tot meer dan 70 per 1 000 inwoners in de zeer sterk stedelijke
buurten. Het aantal uitkeringen voor de arbeidsongeschiktheid en
werkloosheid is vrijwel gelijk verdeeld over de buurten.

Dit beeld is ook te zien in de
aandachtswijken die recentelijk genoemd zijn door het ministerie
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Milieubeheer. Deze
wijken zijn vrijwel allemaal sterk en zeer sterk stedelijk. Het is
geen uitzondering als meer dan een op de tien huishoudens een
bijstandsuitkering heeft. Gemiddeld is in Nederland een op de
twintig huishoudens afhankelijk van een bijstandsuitkering. In de
aandachtswijken is dit aandeel gemiddeld drie keer zo hoog.

Ook in Utrecht bijstand bij dichte
bebouwing

In Utrecht komen de bijstandsuitkeringen
geconcentreerd voor in de bebouwde rand om het centrum heen, met
uitzondering van de westkant. De buurten die in Utrecht zijn
aangewezen als aandachtswijken hebben alle meer
bijstandsuitkeringen dan gemiddeld. Dat geldt zowel voor
Kanaleneiland, waar het aandeel niet-westerse allochtonen relatief
hoog is, als voor de buurt Ondiep, waar het recent onrustig
was.

bron: CBS