Ministers Eimert van Middelkoop, Maxime
Verhagen en Bert Koenders hebben gisteren in Kaboel gesproken met
de Afghaanse autoriteiten. Het kwam niet eerder voor dat drie
Nederlandse ministers tegelijkertijd overleg voerden met hun
Afghaanse collega’s.

De bewindslieden van Defensie,
Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking wilden met hun
bezoek duidelijk maken dat het nieuwe kabinet betrokken blijft bij
de geïntegreerde aanpak van veiligheid, ontwikkeling en
democratisering van het land. Zij vroegen de Afghaanse overheid
zich hiervoor ook te blijven inzetten.

Minister Van Middelkoop heeft zijn collega
Wardak nogmaals gevraagd naar de al vorig jaar beloofde
zevenhonderd Afghaanse militairen voor Uruzgan. Minister Verhagen
uitte tijdens het bezoek zijn bezorgdheid over de Amnestiewet, die
krijgsheren zou vrijstellen van vervolging. Het kan volgens hem
niet zo zijn dat mensen buiten de wet worden geplaatst. Minister
Bert Koenders besprak in Kaboel de mogelijkheden papaverboeren te
helpen aan een andere vorm van inkomsten.

Tijdens het bezoek zijn geen toezeggingen
gedaan voor een eventuele verlenging van de Nederlandse missie in
Uruzgan na 2008. De ontwikkelingshulp aan Afghanistan gaat in elk
geval door tot 2010 en er zijn plannen voor de periode daarna.

bron:MinDef

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular