Op verschillende locaties binnen de
regio’s Zaanstreek-Waterland, Kennemerland en Noord-Holland
Noord wordt 9 en 10 mei 2007 een grote oefening gehouden. Er wordt
een gijzelingssituatie nagebootst. De drie politiekorpsen worden
betrokken in de oefening waarbij ook nauw wordt samengewerkt met
het openbaar ministerie en het Korps Landelijke Politie Diensten
(KLPD).

De politie oefent regelmatig om de kennis
en kunde op het gebied van grote calamiteiten paraat te houden. Dit
keer staat een gijzeling/afpersing centraal. Het daarbij horende
plan zal worden getest. Net als de samenwerking met partners en
tussen de verschillende regio’s.

bron:Politie Noord Holland Noord