Minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie wil de
verblijfsvergunning van twee in Nederland verblijvende radicale imams
laten intrekken en de aanvraag voor een verlenging van à©à©n imam
afwijzen. De imams vormen een gevaar voor de openbare orde en nationale
veiligheid. Zij worden tevens tot ongewenst vreemdeling verklaard.

De drie imams werken bij de Al Fourkaan moskee in Eindhoven. Volgens de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)
dragen de imams bij aan de radicalisering van moslims in Nederland. Ook
hebben de imams het rekruteren voor de jihad binnen hun moskee
getolereerd. In de Al Fourkaan moskee wordt door de imams het
salafitische gedachtegoed uitgedragen, een sterk tegen de Westerse
samenleving gekante stroming binnen de islam. De imams laten duidelijk
hun afkeuring blijken over de Westerse samenleving. Daarmee worden
moslims er volgens de AIVD toe aangezet om zich van de Nederlandse
samenleving te isoleren. De AIVD concludeert dat de imams bewust
bijdragen aan de radicalisering van moslims in Nederland en dat zij
mede verantwoordelijk zijn voor het creëren van een voedingsbodem voor
de jihad.

Bron: Ministerie van Justitie