De drie technische universiteiten en internationale ICT-dienstverlener IBM streven naar een strategische samenwerking binnen de thema's grid en e-science, e-health, e-learning en Informatie (systeem) Architectuur. De basis hiervoor is gelegd tijdens een conferentie die de TU Delft hierover onlangs in samenwerking met IBM georganiseerd heeft en waarbij, in het kader van de samenwerking tussen de drie TU s, ook de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Twente betrokken waren. Het was de eerste keer dat een dergelijke conferentie met drie universiteiten en een internationaal bedrijf gehouden werd.

Door samen te werken, willen de universiteiten en IBM de ontwikkeling van nieuwe technologie en nieuwe toepassingen binnen deze vier thema s beter en sneller te laten verlopen. Het onderzoek in de gekozen thema s bevindt zich nu nog in de pioniersfase, een fase waarin onderzoekscentra aan (bijvoorbeeld) prototype systemen werken. Binnen het thema e-science zal verkend worden op welke wijze algoritmen binnen een computernetwerk gebruikt kunnen worden voor het ontsluiten van databases. De diversiteit in onderzoeksdata en in databases is hierbij een probleem gebleken. Op het gebied van e-learning zal verder gewerkt worden aan o.a. personalisatie van leertrajecten en het leren op de werkplek. De samenwerking en afstemming binnen het thema Informatie (systeem) architectuur gaat vooral over de vertaalslag van technologie (architectuur) naar organisatie en over de opleidingsvraag naar informatiearchitecten. Het thema e-health richt zich op de samenwerking tussen diverse clusters in het project IZIT (ICT in de zorg in Twente), waarin nieuwe, IT-gerelateerde, modellen voor waardevolle zorg worden ontwikkeld die mogelijk door andere regio s of landen kunnen worden overgenomen.

De samenwerking tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen kan de innovatie in het ICT-vakgebied in Nederland versterken. De universitaire wereld vindt het van groot belang dat haar vindingen een toepassing vinden in producten of diensten en daarmee bijdragen aan de Nederlandse economie. Door met een bedrijf als IBM samen te werken, wordt dat gerealiseerd. Daarnaast sluit de samenwerking naadloos aan op de innovatie-doelstelling van de Nederlandse overheid, die het belang benadrukt van de driehoek: gebruiker, universiteit, bedrijfsleven. Dit geldt tevens voor de BSIK projecten waarin zowel de drie TU's als IBM deelnemen: Lofar, VL-E en Multimedian.

bron:TU Delft