Een 62-jarige man uit Den Haag wordt vandaag voorgeleid aan de rechter-commissaris op verdenking van mensensmokkel, oplichting en valsheid in geschrift. Op 3 mei zijn al twee verdachten aangehouden.

Zij hebben vermoedelijk diensten aangeboden aan illegale vreemdelingen ter verkrijging van een M-50 sticker in het paspoort. Op grond hiervan krijgen de vreemdelingen een rechtmatige verblijfstatus in Nederland. De vreemdelingen betaalden hiervoor een geldbedrag variërend van 900 tot 2500 euro. Op deze wijze hebben de verdachten mogelijk honderden aanvragen ingediend bij verschillende gemeenten in Nederland.

De aanvragen zijn bij voorbaat kansloos omdat de vreemdelingen niet beschikken over een zogenaamde Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV). Een dergelijke machtiging dient te worden aangevraagd in het land van herkomst van de vreemdeling. De IND wijst de aanvraag af, omdat niet aan de MVV-vereiste is voldaan. Verder dient de aanvrager te beschikken over een woonadres in de gemeente van aanvraag.

Een van de verdachten deed zich voor als advocaat die zorgt voor een versnelde toegangsprocedure voor vreemdelingen. Bij de aanvragen werd gebruik gemaakt van ´'fake-adressen'' bij de gemeenten als adres waar de vreemdeling woonachtig is.

Bij doorzoekingen in woningen, bedrijfspand en een auto zijn grote hoeveelheden M50-stickers in beslaggenomen.

De verdachten zijn een 62-jarige man uit Den Haag, een 25-jarige man uit Amstelveen en een 36-jarige man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

In het onderzoek naar mensenhandel van de Nationale Recherche is samengewerkt met de vreemdelingendiensten van de politie IJsselland, Noord- en Oost-Gelderland, Twente en Drenthe.

Het onderzoek staat onder leiding van het Landelijk Parket

Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel

Het onderzoek is het eerste onderzoek van het Expertisecentrum Mensenhandel en Mensensmokkel van de Nationale Recherche. Dit expertisecentrum, dat op 18 mei jl. is geopend, is de centrale plek waar informatie, kennis en ervaring op het gebied van mensensmokkel en -handel wordt verzameld, veredeld en ter beschikking wordt gesteld van opsporingsdiensten.

Het centrum is een samenwerkingsverband tussen de Dienst Nationale Recherche (KLPD), Dienst Nationale Recherche Informatie (KLPD), Koninklijke Marechaussee, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst.

Het Expertisecentrum is ondergebracht bij de Unit Noord- en Oost Nederland van de Dienst Nationale Recherche te Zwolle. Het heeft 32 mensen in dienst.

bron:OM