Britse wetenschappers waarschuwen: alcohol veroorzaakt wereldwijd bijna evenveel doden als roken.

Alcohol speelt rol bij 60 ziektes  
Een internationaal team van wetenschappers wijst in een vorige week
uitgekomen artikel in het medisch tijdschrift The Lancet op de rol van
alcohol bij 60 verschillende ziektes. De voornaamste ziektes waarbij
alcohol een rol speelt zijn mond-, lever- en borstkanker, hart- en
vaatziekten en levercirrose.  
Vooral overmatig alcoholgebruik speelt een toenemende rol bij
verkeersongevallen, verdrinkingen, vergiftigingen en bij zelf
veroorzaakte verwondingen en moord. De onderzoekers stellen dat 4% van
de wereldwijde ziektelast is toe te schrijven aan alcohol, vergeleken
met 4,1% aan tabak en 4,4% aan hoge bloeddruk.  
 
Onregelmatig excessief alcoholgebruik schadelijker dan gedacht   
De afgelopen jaren is nieuwe kennis over de gevolgen van alcoholgebruik
opgedaan met betrekking tot het ontstaan van borstkanker, hart- en
vaatziekten en agressie.   
Onderzoeken wijzen uit dat het drinken van 10 gram alcohol per dag
(ongeveer 1 standaard glas) het risico bij vrouwen op borstkanker met
9% verhoogt. Het drinken van drie tot zes glazen leidt tot een
verhoging van 41%.   
Wat alcohol en hart- en vaatziekten betreft: het positieve beschermende
effect van alcohol treedt alleen op bij mensen vanaf middelbare
leeftijd met een zeer regelmatig drinkpatroon van een tot twee glazen
alcohol per dag. Mensen die regelmatig drinken en daarbij af en toe te
veel drinken lopen juist grotere kans op het ontstaan van hart- en
vaatziekten.  
 
Alcohol en geweld  
De samenhang tussen alcoholgebruik en het ontstaan van agressief gedrag
is niet eenduidig volgens de onderzoekers. Alcohol is een belangrijke,
maar niet de enige factor bij agressief gedrag van drinkers. Zeker is
dat alcoholgebruik angst wegneemt en kan leiden tot een risicovoller
gedrag. Men is minder goed in staat om problemen en conflictsituaties
op te lossen en emoties krijgen sneller de overhand.   
Drinkpatronen spelen duidelijk een rol bij het ontstaan van agressie.
In landen waarin onregelmatig excessief (binge) drinken meer is
geaccepteerd komt meer geweld en agressie voor.   
 
Accijnsmaatregelen effectiever dan voorlichting
 
In het artikel in de Lancet geven de onderzoekers hun mening over
maatregelen die kunnen leiden tot een afname van de ziektelast door
alcohol. Zo kan prijsverhoging van alcohol het aantal sterfgevallen
doen dalen. De onderzoekers schatten dat een stijging in de prijs van
alcohol met 10% zal leiden tot een daling van het aantal doden door
levercirrose van 7% bij mannen en 8,3% bij vrouwen.  
Volgens een van de auteurs, de Amerikaanse professor Robin Room, legt
de overheid vaak de nadruk op verkeerde maatregelen. Hij spreekt met
name de Engelse overheid aan: 'De belangen van de alcoholindustrie
hebben een rol gespeeld in het beleid, waarbij de grootste nadruk wordt
gelegd op ineffectieve maatregelen zoals educatie en voorlichting, in
plaats van stijging van accijnzen'.  
 
Voorlichting is geen oplossing  
Wim van Dalen (directeur STAP):'Ook in Nederland worden de effecten van
voorlichting overschat. Bij nieuwe cijfers over alcoholgebruik onder
jongeren wordt bijna altijd geroepen om meer voorlichting. Voorlichting
is van belang om mensen bewust te maken van de gevolgen van
alcoholgebruik, maar is geen effectieve methode om overmatig gebruik
terug te dringen'.  

Bron: STAP