Nieuwe nuchterheid in het uitgaansleven. Het gebruik van partydrugs onder clubbezoekers in Amsterdam ligt lager
dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit het 11e Antenneonderzoek, dat
in 2003 door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Jellinek
Preventie is uitgevoerd. De deelnemers aan het onderzoek zijn geworven
uit de trendy clubs in Amsterdam.

Het gebruik van partydrugs onder clubbezoekers in Amsterdam ligt lager
dan enkele jaren geleden. Dit blijkt uit het 11e Antenneonderzoek, dat
in 2003 door de Universiteit van Amsterdam in opdracht van Jellinek
Preventie is uitgevoerd. De deelnemers aan het onderzoek zijn geworven
uit de trendy clubs in Amsterdam. In totaal zijn 400 bezoekers van
trendy clubs ondervraagd.

Druggebruik in uitgaanscircuit neemt af.
Over het algemeen hebben de onderzochte clubbezoekers ruime ervaring in
middelengebruik. Iets meer dan de helft heeft het afgelopen jaar à©à©n of
meerdere middelen gebruikt, voornamelijk oppeppende middelen zoals XTC,
cocaïne of speed.

Een vergelijking met eerdere onderzoeken laat echter zien dat het
gebruik van de meeste middelen, na een aanvankelijke stijging tussen
1995 en 1998, de afgelopen vijf jaar is gedaald. Tijdens het uitgaan in
1998 blowde 28% en gebruikte 27% XTC en 10% cocaine. In 2003 blowde 19%
tijdens het uitgaan en gebruikte 8% XTC en 3% cocaine.
XTC blijft nog steeds de meest gebruikte uitgaansdrug, maar het middel
moet sterk concurreren met cocaïne. Ondanks de algemene daling en
matiging blijkt dat het gebruik van cocaïne ten opzichte van XTC de
afgelopen jaren is gestegen. Eerdere signalen over XTC-moeheid en een
cocaïne-revival van de sleutelfiguren onderschrijven deze bevinding. In
bepaalde scenes heeft cocaïne XTC zelfs ingehaald.

Wat onveranderd is gebleven is het alcoholgebruik. Alcohol is en blijft
genotmiddel nummer à©à©n tijdens het uitgaan: 84% van de clubbezoekers
drinkt tijdens het stappen gemiddeld zeven glazen alcohol. Gemiddeld
vindt men dat iemand bij 11 glazen alcohol te veel heeft gedronken. Eà©n
op de acht clubbezoekers legt de grens pas bij 20 glazen of meer.

Onderzoek onder sleutelfiguren
Informatie over druggebruik in het uitgaansleven komt zowel van het
onderzoek onder de clubbezoekers als uit onderzoek onder
sleutelfiguren. Tweemaal per jaar worden in het kader van Antenne
Amsterdam tientallen sleutelfiguren - deejays, club- en partygangers en
clubmedewerkers - uit het uitgaanscircuit ondervraagd. Ook zij
constateren een matiging in het druggebruik. In de trendy netwerken
gebruikt men verstandiger, minder en selectiever. Druggebruik is minder
vanzelfsprekend geworden. De nieuwe lichting stappers staat
gereserveerd tegenover XTC. En ook cocaïne begint zijn glans te
verliezen. Voor GHB en ketamine bestaat weinig belangstelling meer.

Trends in uitgaan
De sleutelfiguren zien ook nieuwe trends in uitgaan. Naast de
grootschalige dance evenementen, zien zij steeds meer kleinschalige
parties. Het volgens trendsetters voorspelbaar geworden reguliere
clubcircuit, heeft meer concurrentie gekregen door de opkomst van
nieuwe lounges, culinaire locaties, stadstrandjes, en meest typerend
voor 2003, intieme en ´gezellige' clubs met een zeer gevarieerd
muziekaanbod waaronder jazz, hiphop en live optredens. Het Amsterdamse
uitgaanscircuit verandert snel. De toenemende populariteit van urban
komt voor menig clubuitbater op het juiste moment nu de invloed van
dance in het clubcircuit afneemt. De nabije toekomst moet leren of deze
meer ´zwarte' muziek ook daadwerkelijk tot een sterkere etnische
vermenging van het uitgaanspubliek zal leiden.

Kwaliteit van XTC
Volgens de testgegevens van XTC-pillen die zijn afgegeven bij de
pillentestservice van Jellinek Preventie of gedeponeerd in de
discokluisjes op het Rembrandtplein en het Leidseplein, is de kwaliteit
van XTC in Amsterdam de afgelopen jaren stabiel gebleven. De gemiddelde
hoeveelheid MDMA blijkt na een stijging eind jaren negentig
gestagneerd, maar er kunnen grote verschillen zijn in sterkte.
Clubbezoekers kopen hun XTC meestal bij een zogenaamde thuisdealer en
betalen bij afname van meerdere pillen gemiddeld drie euro per stuk.

Preventie
Op basis van de gesignaleerde trends in Antenne Amsterdam 2003 zal
Jellinek Preventie waar nodig haar projecten aanpassen en nieuwe
activiteiten ontwikkelen. Antenne vormt à©à©n van de belangrijke impulsen
bij het begin van de beleidscyclus. Alcoholgebruik in het
uitgaanscircuit verdient grotere aandacht. En hoewel cocaïne zijn glans
onder uitgaanders begint te verliezen, zorgt het gebruik uit het
verleden nog voor de nodige problemen. Signalen van riskant en
problematisch gebruik nemen dan ook nog steeds toe. Jellinek Preventie
heeft voor buurtjongeren en uitgaanders een campagne in combinatie met
peer support startklaar met als doel problematisch gebruik van cocaïne
te voorkomen en de risico's van combigebruik te reduceren. Voor reeds
riskant gebruikende jongeren heeft Jellinek Jeugdnet een behandelaanbod.

Bron: jellinek.nl