De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid (SWOV) is samen met de politie een onderzoek
begonnen naar alcohol-, drugs- en medicijngebruik in het verkeer.
De controles vinden tegelijk plaats met reguliere alcoholcontroles,
zo maakte SWOV maandag bekend.

De onderzoekers willen een representatief
beeld krijgen van het gebruik van verdovende middelen in het
verkeer. Ook willen ze vaststellen hoe gevaarlijk het rijden onder
invloed van deze stoffen is. Politie en de SWOV benadrukken dat
medewerking aan het onderzoek vrijwillig en anoniem gebeurt.

bron:CBR