De politie heeft in de aanpak van de overlast door handel en gebruik
van verdovende middelen (het project Hektor) in januari 41 personen
gearresteerd. Het straatteam van de politie nam daarbij ruim 2538,8
gram hennep, 2744,2 gram hashish, 10,7 gram heroïne en 3,8 gram cocaïne
in beslag. De in beslag genomen drugs zijn vernietigd.

De politie heeft op 7 januari bij een controleactie op de
Kaldenkerkerweg negen verdachten aangehouden op verdenking van
overtreding van de opiumwet. Vier van hen werden opgevangen nadat ze
uit een pand kwamen. Daarbij troffen agenten 32 gram hennep en bijna
770 gram hashish aan. In het pand werden vervolgens de overige vier
verdachten aangehouden. Twee van hen bleken illegale Bulgaren te zijn
en zijn in vreemdelingenbewaring gesteld. Na onderzoek trof de politie
ook in het pand verdovende middelen aan. In totaal zijn bij de actie
bijna 1100 gram hennep, 2500 gram hashish en drie auto's in beslag
genomen. Tegen de verdachten is proces-verbaal opgemaakt.

Op 20 januari 2005 is op last van de burgemeester van Venlo het pand
Straelseweg 110(A), in eigendom van A. Kara en D. Kara-Kabala te Venlo
en in gebruik bij G. Maassen en W. van den Bor wegens drugshandel, op
grond van artikel 174a, 1e lid, van de Gemeentewet, gesloten.

Dit is een gezamenlijk bericht van de gemeente Venlo, het Openbaar
Ministerie Roermond en de politie Limburg-Noord. Alledrie de partijen
werken dagelijks samen in de aanpak van de overlast die de handel in en
het gebruik van drugs veroorzaken. Dit project, met de naam Hektor,
kent een driesporenbeleid: een vastgoedtraject, een coffeeshoptraject
en een handhavingstraject. Binnen Hektor wordt verder nauw samengewerkt
met de Belastingdienst en de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst
FIOD.

Bron: politie Limburg-Noord

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular