Een counterdrugsoperatie van diverse
eenheden onder leiding van de Koninklijke Marine in Curaçao
resulteerde vrijdag 23 februari in een vangst van ruim 530 kilogram
gemengde contrabande waaronder 123 kilo heroïne. In eerder
bericht werd gemeld dat het uitsluitend ging om balen
cocaïne.

Drugs en smokkelwaar zijn aangetroffen op
een go-fast ten noorden van de benedenwindse eilanden. Met de
aangetroffen 123 kilo heroïne is sprake van een record voor
het Caraïbisch Gebied. De Amerikaanse
drugsbestrijdingorganisatie ‘Joint Inter Agency Task Force
South’ heeft bevestigd dat dit de grootste
heroïnedrugsvangst ooit betreft op een varend schip in de
Caraïbische wateren.

De Fokker-60 van de Koninklijke Luchtmacht
detecteerde in de nacht van donderdag 22 februari op vrijdag de
23ste een verdacht vaartuig ten noorden van de ABC-eilanden.
Terwijl het maritieme patrouillevliegtuig het bootje schaduwde,
stoomde het stationsschip Hr.Ms. Zuiderkruis op naar de bewuste
locatie. Bij het krieken van de dag kreeg het stationsschip
opdracht om de go-fast te onderscheppen en te doorzoeken. Met
behulp van de boordhelikopter, Amerikaanse en Franse eenheden werd
het verdachte vaartuig tot stoppen gemaand.

Aan boord trof het ‘Law Enforcement
Detachement’ (een speciaal boardingteam van de Amerikaanse
kustwacht, gestationeerd aan boord van de Zuiderkruis) achttien
balen contrabande, inclusief de heroïne aan. De zes opvarenden
van de go-fast zijn aangehouden en overgedragen aan de Amerikaanse
autoriteiten om te worden aangeklaagd en vervolgd volgens het
Amerikaanse rechtssysteem.

De gehele counterdrugsoperatie werd
gecoördineerd vanuit het operatiecentrum van de Koninklijke
Marine te Curaçao, het hoofdkwartier van de Amerikaanse
kustwacht te Washington D.C. en vanuit de ‘Joint Interagency
Taskforce South’ (de Amerikaanse drugsbestrijdingorganisatie)
in Key West.

bron:MinDef