Met zijn uitspraken zondagmiddag in het
programma 'Buitenhof' toont VNO-voorzitter Wientjes zich een
slecht verliezer. 'De druiven zijn zuur voor VNO-NCW', zo vat
René Paas, voorzitter van de CNV Vakcentrale, zijn conclusie
samen. 'Wientjes heeft een boemerang weggegooid door in het geheim
met de FNV te praten. Hij heeft het zelf zo georganiseerd dat het
bijna wel fout moest gaan. Nu dreigen met blokkeren van centrale
akkoorden als de vakbeweging niet inschikt op andere dossiers, is
erg onverstandig.'

Ook inhoudelijk vindt Paas de opstelling
van VNO-NCW vreemd: 'De werkgeversorganisaties zeggen steeds dat
ze erg graag het ontslagrecht wilden versoepelen. Maar als je dan
doorvraagt wat het ze waard is, komen ze met weinig. Zo maken ze
een akkoord wel heel ingewikkeld', aldus Paas. 'Of VNO-NCW een
principeakkoord had met de FNV of niet, vinden wij niet
interessant. Met ons is niet gepraat. De verwijten die Wientjes
'de vakbeweging' maakt, raken ons dus niet. Wij hebben van het
begin af aan aangegeven dat we grote moeite zouden hebben met de
afschaffing van de preventieve toets. Als je ontslag niet meer laat
beoordelen door een onafhankelijke derde, vergroot je de
onzekerheid voor kwetsbare werknemers. Weinig kans dus, dat wij
akkoord waren gegaan met afschaffing. Die afweging

staat los van de politieke veranderingen
na de verkiezingen.'

De uitspraken getuigen ook van weinig
begrip voor de echte waarde van 'de polder'. René Paas:
'Werkgevers en werknemers hebben vaak tegenovergestelde belangen.
Daarin kun je het conflict te zoeken of onderhandelen. Nederland
dwingt internationaal bewondering af doordat wij over moeilijke
dingen onderhandelen. Dat is niet makkelijk, maar het helpt niet om
kwaad te worden als je je zin niet krijgt. Wientjes doet de polder
en daarmee ook zijn eigen rol tekort. Kijk naar de WAO, de WW en
het nieuwe ziektekostenstelsel. Stuk voor stuk resultaten van
polderoverleg, waar de politiek dankbaar gebruik van maakt. Nu
dreigen te stoppen met overleg is onzakelijk en onverstandig.'

Wat het CNV betreft is het tijd om de blik
naar voren te richten. 'Gelijke kansen voor iedere Nederlander,
daar gaat het om. Niet door het verzwakken van de sterken, maar
door het versterken van de zwakken. Ons land moet er als geheel op
vooruit!', aldus Paas. 'We moeten investeren in de mensen die nu
nog langs de kant staan, mensen in staat stellen zich voortdurend
bij te scholen of anders te begeleiden naar een andere werkkring.
Daarover kunnen we prima afspraken maken. Dan vinden de werkgevers
in de SER ook wat ze zoeken: medestanders!'

bron:CNV