SP-Kamerlid Harry van Bommel heeft minister Bot (Buitenlandse Zaken) gevraagd wat er terecht is gekomen van diens vorig jaar gedane beloften om druk op de VS uit te oefenen om gevangenen in Afghanistan humaan te behandelen. Aanleiding is een groot artikel in de New York Times waaruit blijkt dat de Amerikanen een geheime gevangenis onderhouden op vliegbasis Bagram, 40 km ten noorden van de Afghaanse hoofdstad Kabul. Zeker 500 gevangenen worden onder zeer slechte humanitaire omstandigheden gevangen gehouden en ook ontbreekt iedere rechtelijke basis voor hun gevangenschap.

Volgens Amerikaanse deskundigen is de toestand er nog slechter dan in Guantanamo Bay op Cuba. De meeste gevangenen worden lang en vooral volledig onterecht vastgehouden in de hoop dat zij zullen praten over de Taliban en Al Qaida. De levensomstandigheden zijn erbarmelijk, de gevangenen worden in een soort kooien vastgehouden. Mensenrechteorganisaties verwerpen deze Amerikaanse aanpak unaniem en VN-baas Kofi Annan pleitte onlangs nog voor sluiting van het martelkamp.
Ook minister Bot zei vorig jaar zelf dat de Amerikaanse behandeling van gevangenen 'onacceptabel' is. Hij zou persoonlijk de Amerikanen aanmanen de behandeling te verbeteren. Dat heeft duidelijk geen resultaat gehad. Van Bommel heeft de minister gevraagd of hij beloofde druk op de Amerikanen eigenlijk wel voldoende heeft uitgeoefend. 'Het is nodig dat er echte maatregelen worden genomen tegen dit moreel failliete en domme beleid van de Amerikanen.'
'De wijze van gevangenhouding is moreel onaanvaardbaar en bovendien contraproductief,' stelt Van Bommel. 'De gevangenen en een groot deel van de moslimwereld worden er door aangezet tot haat en verzet tegen het Westen. Terreur wordt er niet bestreden maar gekweekt. Deze manier van opereren roept tegenstand op die ook gevolgen kan hebben voor Nederlandse militairen in Afghanistan. Zeker nu eind januari Nederlandse commando's twee gewonde Afghaanse strijders hebben gearresteerd. Ik wil weten waar zij zitten en hoe ze
behandeld worden.'
bron:SP