De Europese Commissie moet stoppen met het
opvoeren van druk op Afrika om nog voor het eind van het jaar in te
stemmen met nieuwe vrijhandelsakkoorden. Die oproep doen Oxfam
Novib, ICCO, Both ENDS, SOMO en Afrika-Europa Netwerk samen met
dertig internationale organisaties. Zij waarschuwen dat de
overeenkomsten in hun huidige vorm zeer schadelijke effecten hebben
op ontwikkeling van landen in Afrika. Vandaag staat het
handelsbeleid op de agenda van het Algemeen Overleg in de Tweede
Kamer.

De organisaties sturen deze waarschuwing
uit naar aanleiding van een bijeenkomst van VN deskundigen,
Afrikaanse handelsministers en vertegenwoordigers van
maatschappelijke organisaties in Nairobi afgelopen maandag en
dinsdag, waar een evaluatie van de EPA's (Economic Partnership
Agreements) werd besproken.

Dit onderzoek, uitgevoerd door de
Economische Commissie voor Afrika van de VN (UNECA), concludeert
dat de vier Afrikaanse regio's er op geen enkele wijze aan toe
zijn om een overeenkomst af te sluiten vóór het
verstrijken van de officiële

deadline van 31 december 2007. Het spreekt
bovendien ernstige zorgen uit over de capaciteit van de
ontwikkelingslanden om EPA's te implementeren en benadrukt een
'alarmerend gebrek aan transparantie' in de onderhandelingen.

De Europese Commissie heeft de laatste
weken het spel hard gespeeld bij de onderhandelingen. De Commissie
weigert landen extra tijd te geven en waarschuwt hen voor nadelige
consequenties als er niet getekend wordt. Dat terwijl Afrikaanse
onderhandelaars en waarnemers duidelijk kenbaar hebben gemaakt dat
zij grote zorgen hebben ten aanzien van de inhoud en verloop van de
onderhandelingen. Bovendien zijn er heldere toezeggingen dat geen
enkel land gedwongen zou worden om een EPA af te sluiten.

Zo werd West-Afrikaanse en
Centraal-Afrikaanse onderhandelaars vorige week door EU
Commissarissen Peter Mandelson en Louis Michel te verstaan gegeven
dat zij konden rekenen op hogere importtarieven, als de EPA's niet
vóór 31 december 2007 zouden zijn afgerond. Bovendien
werden toezeggingen voor ontwikkelingshulp afhankelijk gemaakt van
het afsluiten van een EPA.

'Zolang onderhandelingspartners niet
gelijkwaardig zijn en binnen de onderhandelingen niet aan een
aantal randvoorwaarden is voldaan, vormen de voorgestelde
handelsregels een ernstige bedreiging voor het
ontwikkelingsperspectief van ontwikkelingslanden', aldus Jack van
Ham, algemeen directeur van de ontwikkelingsorganisatie ICCO. 'In
de onderhandelingen moet verbetering van de economische en sociale
positie van mensen in ontwikkelingslanden één van de
belangrijkste uitgangspunten zijn.'

'De Afrikaanse landen worden op
onaanvaardbare manier onder druk gezet', aldus Adrie Papma,
directeur Handel en bedrijfsleven van Oxfam Novib. 'De EU heeft
zich ertoe verplicht om alternatieven voor de EPA's te bespreken,
en zou geen land dwingen om te tekenen. Nu wordt de aanstormende
deadline gebruikt om landen akkoorden op te dringen die economisch
desastreus kunnen zijn.'

'De Europese Commissie negeert
overduidelijk de officiële vraag van de Afrikaanse landen om
hun ontwikkelingsaanpak te honoreren en om investeringen niet via
EPA's verder te liberaliseren', aldus Myriam Vander Stichele,
senior onderzoeker bij SOMO. 'Dit gaat in tegen het nieuwe
regeerakkoord dat voorstaat dat Europa zich sterk moet maken voor
de positie van arme landen binnen handelsonderhandelingen.'

De organisaties zijn van mening dat:

- EU-lidstaten meer oog dienen te hebben
voor de ondoorzichtige manier waarop de EPA's worden
uitonderhandeld, alsmede voor de potentieel schadelijke gevolgen
voor ontwikkeling;

- Lidstaten moeten zorgen dat de Commissie
haar handelspreferenties verlengt tot de

EPA-onderhandelingen achter de rug
zijn.

- Lidstaten moeten zorgen dat landen
voldoende informatie hebben over de impact van een EPA, zodat ze
een afgewogen besluit kunnen nemen en dat alternatieven voor een
EPA afdoende zijn onderzocht.

De ondertekenende organisaties:

Nederland: Oxfam Novib, ICCO, SOMO, Both
ENDS, Afrika-Europa Netwerk. Internationaal: 11.11.11, ActionAid,
Africa-Europe Faith and Justice Network (AEFJN), Bread for the
World, Campagna per la riforma della Banca Mondiale Italy,
Christian Aid UK and Ireland, Church Development Service (EED),
CNCD-11.11.11, Comité français pour la
solidarité internationale (CFSI), Danish Association for
International Cooperation, Enda (Senegal), EuropAfrica, Finnish
NGDO platform to the EU, FinnChurchAid Finland, Friends of the
Earth Finland, IBIS - Education for Development, KASA (Ecumenical
Service for Advocacy Work on Southern Africa), KOSA (Coordination
Southern Africa), KEPA Finland, Manitese Italy, MWENGO, Oxfam
International, SOS Faim Belgique, Tearfund, Trade Watch,
Traidcraft, Vredeseilanden, World Economy, Ecology &
Development (WEED), World Rural Forum.

bron:ICCO