Ds. Gerrit de Fijter is donderdag gekozen
tot nieuwe voorzitter van de Generale Synode van de Protestantse
Kerk in Nederland (PKN). De Fijter was al sinds 1 mei 2004
vice-voorzitter van het dagelijks bestuur van de kerk.

De synode koos konderdag ook vijf andere
leden van het dagelijks bestuur. Daarbij werden veel vrouwen
verkozen. Van de zeven moderamen-leden zijn er vier vrouw, een
ongekend hoog aantal voor het kerkbestuur.

Ds. De Fijter heeft zijn benoeming voor
twee jaar aanvaard. Hij is afkomstig uit de Gereformeerde Bond in
de Hervormde Kerk maar steunde als een van de eersten de fusie
tussen de Hervormde, Gereformeerde en Lutherse Kerk.

Bron: IKON

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular