DSM Nutritional Products heeft vandaag zijn strategie voor de productie van vitamine C bekendgemaakt. DSM zal de bulkproductie van vitamine C concentreren in Dalry (Schotland, Verenigd Koninkrijk). In verband hiermee sluit DSM de fabriek voor de bulkproductie van ascorbinezuur (vitamine C) in Belvidere (NJ, VS). DSM onderstreepte nog eens zijn sterke commitment ten aanzien van vitamine C om zijn leidende positie op het gebied van vitamines in het algemeen en vitamine C in het bijzonder te consolideren. Als onderdeel van deze plannen zal DSM Nutritional Products een uitgebreid pakket maatregelen uitvoeren om de productie van vitamine C te optimaliseren. Dit zal resulteren in een belangrijke verlaging van de kosten en een grotere flexibiliteit in de productieketen.

DSM zal het zwaartepunt van de productie van vitamine C verleggen naar de fabriek in Dalry. Momenteel wordt geïnvesteerd in de modernisering van de fabriek in het kader van het Vital-project, het integratie- en transformatieprogramma van DSM Nutritional Products. Dit zal leiden tot aanzienlijke kostenbesparingen en een flexibeler gebruik van grondstoffen. Tegelijkertijd werkt DSM aan flexibele alternatieven voor het betrekken van grondstoffen, waaronder de voorgenomen allianties in China die onlangs zijn aangekondigd.

De sluiting van de fabriek voor de bulkproductie van ascorbinezuur op de Belvidere-locatie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2005 zijn beslag krijgen. De formuleringsfabriek in Belvidere zal worden aangepast om de productie van specifieke productformules voor Noord-Amerika en andere markten te optimaliseren. DSM zal zijn overige productieactiviteiten in Belvidere voortzetten; deze betreffen onder meer formuleringen voor andere vitamines en arachidonzuur voor babyvoeding.

Voornoemde besluiten (bovenop de maatregelen die reeds in gang zijn gezet in Dalry en Belvidere in het kader van het Vital-project) zullen leiden tot een vermindering van het aantal medewerkers in Belvidere met ongeveer 150.

De twee belangrijkste overwegingen achter de besluiten hebben te maken met enerzijds de voortdurende druk om de productiemiddelen verder te optimaliseren en anderzijds de concurrentieomgeving. De maatregelen stellen DSM in staat zijn concurrentiekracht te doen gelden en zijn positie in de markt voor vitamine C te versterken door substantiële kostenverlagingen. DSM Nutritional Products zal aan de verwachte klantvraag naar vitamine C en formuleringen kunnen blijven voldoen.

Feike Sijbesma, lid van de Raad van Bestuur van DSM en CEO van DSM Nutritional Products, geeft als commentaar: "Wij zijn verheugd dat onze strategie voor vitamine C nu is vastgesteld en dat voor alle betrokkenen duidelijkheid is geschapen, hoewel wij meevoelen met degenen die te maken krijgen met de gevolgen van deze onvermijdelijke maatregelen. Met deze stappen tonen we ons commitment en onze vastbeslotenheid om onze concurrentiekracht te verbeteren. Naast de stappen die vandaag zijn bekendgemaakt, werken we ook aan de ontwikkeling van een eenstapsproces voor vitamine C op basis van rechtstreekse fermentatie. Deze technologie kan onze positie de komende jaren nog verder versterken."

bron:DSM