De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) verplicht
energieleveranciers binnen binnen 8 weken een eindafrekening te sturen
voor elektriciteit en gas aan de consument die verhuist is of is
overgestapt naar een andere energieleverancier. Dit staat in een
beleidsregel die de toezichthouder op de energiemarkt vandaag heeft
uitgevaardigd en verzonden heeft aan alle energieleveranciers en
netbeheerders.

Aanleiding voor deze beleidsregel is de grote stroom klachten van
consumenten over vertragingen bij het verzenden van eindafrekeningen na
een verhuizing of overstap naar een andere energieleverancier. Een
flink aantal consumenten krijgt pas na een aantal maanden een juiste en
volledige eindafrekening voor de energie die is verbruikt op het oude
adres. DTe acht het onwenselijk dat consumenten lang in onzekerheid
verkeren over hun eindafrekening. Dit schaadt het vertrouwen in de
energiemarkten, aldus de toezichthouder.

Omdat de Elektriciteits- en Gaswet de termijnen voor het verzenden van
de eindafrekening na een verhuizing of overstap niet vermelden, heeft
DTe besloten om, via een beleidsregel, de norm op dit punt te
verduidelijken.

De beleidsregel wordt van kracht op 1 maart aanstaande. Consumenten die
na 1 maart verhuizen of overstappen naar een andere energieleverancier
, dienen binnen 8 weken een eindafrekening te ontvangen. DTe zal
controleren of de bedrijven zich aan deze termijn houden. Zo niet, dan
kan DTe passende maatregelen nemen door bijvoorbeeld een sanctie op te
leggen.

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit