Essent, Eneco, Nuon en Delta zijn erin geslaagd de achterstanden bij de verwerking van verhuizingen en switches te halveren, aldus de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe). Begin dit jaar sprak de Minister van Economische Zaken met deze bedrijven af dat zij de service naar hun klanten zouden verbeteren door per 1 april de geconstateerde problemen bij verhuizingen en switches te halveren. Volgens de toezichthouder op de energiemarkt zijn de bedrijven hun afspraak met de Minister nagekomen.  

DTe heeft afgelopen maand een sectorbreed vervolgonderzoek gedaan naar verhuizingen en switches en zes bedrijven (die samen 90 procent van de markt vertegenwoordigen) nader onderzocht. Dit zijn NUON, Essent, Eneco, Delta, Greenchoice en Oxxio (voorheen Energiebedrijf.com). Uit het onderzoek blijkt dat Nuon, Essent en Eneco de achterstand in de verwerking van verhuizingen grotendeels hebben weggewerkt. Daarnaast hebben zij geen noemenswaardige achterstanden meer bij de verwerking van switches. Hoewel Delta er in geslaagd is de bestaande achterstanden voor de helft weg te werken, heeft het bedrijf een nieuwe achterstand opgelopen. Ondanks de inspanningen, is bij Delta een verdere verbetering rondom het verwerken van het verhuisproces noodzakelijk om de afspraken van 1 juli om alle problemen rondom verhuizen en switchen op te lossen, na te komen.  
 
Naast de afspraken met de vier grote energiebedrijven heeft DTe ook met Oxxio en Greenchoice afspraken gemaakt dat de problemen met verhuizen en switchen per 1 juli zijn opgelost. Greenchoice heeft haar administratieve processen, net als in januari, grotendeels op orde. Alleen verdere verbetering van de afhandeling van verhuizingen blijft nodig. Door de invoering van een nieuw administratiesysteem was het voor DTe niet mogelijk een uitspraak te doen over de administratieve achterstanden bij Oxxio. Oxxio verbetert momenteel verschillende administratieve processen.  DTe maakt momenteel verdere afspraken met Oxxio zodat DTe ook dit bedrijf bij de volgende meting op 1 juli kan meenemen.   
 
Peter Plug, plaatsvervangend directeur DTe, is blij met de verbeteringen. 'Het laat zien dat de bedrijven serieus aan de slag zijn gegaan om de achterstanden bij verhuizen en switchen weg te werken en dat deze aanpak zijn vruchten afwerpt.' 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er nog steeds problemen zijn bij het uitwisselen van klantgegevens tussen netbeheerders en leveranciers. DTe gaat de oorzaken hiervan nader onderzoeken.  De toezichthouder concludeert eveneens dat het wegwerken van achterstanden bij verhuizen en switches heeft geleid tot een verslechtering van andere administratieve processen. De tijdigheid van het versturen van een eindafrekening of voorschotnota na een verhuizing is afgenomen. Reden hiervoor is dat de energiebedrijven veel achterstanden hebben weggewerkt en dat er daardoor relatief veel oude eindafrekeningen zijn verstuurd. DTe gaat ervan uit dat dit probleem op 1 juli is opgelost.  Daarnaast is het aantal correctiefacturen gestegen doordat de energieleveranciers meer met schattingen werken dan voorheen. Plug: 'Wij zullen deze ontwikkelingen nauwlettend volgen. Het is namelijk in het belang van consumenten dat zij hun nota niet alleen tijdig krijgen, maar dat deze ook juist is. Op deze manier wordt het vertrouwen van consumenten in de geliberaliseerde energiemarkt versterkt'.' 

bron:NMA