De Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) legt een boete op van
EUR 220.000,- aan Durion Energie B.V. (onderdeel van
Energiebedrijf.com). Reden voor de boete is het hanteren van oneerlijke
en misleidende wervingsmethoden door Durion. Dit is een ernstige
overtreding van de Elektriciteitswet. DTe houdt nauwlettend in de gaten
of energiebedrijven zich aan de energiewetten houden en op eerlijke
wijze klanten werven. DTe heeft onderzoek gedaan naar de
wervingsmethoden van Durion, mede naar aanleiding van veel klachten van
consumenten. Het is de eerste keer dat DTe een boete oplegt.

 
DTe heeft de volgende overtredingen van de Elektriciteitswet geconstateerd:  
- Durion maakt in het telefonische verkoopgesprek niet voldoende
duidelijk of en tegen welke voorwaarden consumenten een contract met
Durion aangaan.   
10)- Durion wekt bij consumenten de indruk dat zij worden benaderd door
hun huidige energieleverancier dat een korting op de energierekening
aanbiedt.   
11)- Durion doet onjuiste mededelingen over bedragen die consumenten
kunnen besparen door een contract met Durion te sluiten.  
12)- De mogelijkheid om op te zeggen wordt niet goed vermeld aan consumenten.   
13)- Durion stuurt consumenten die slechts om informatie vragen, vaak tegelijkertijd een contract.  
 
'Consumentenbescherming is een van de belangrijkste pijlers van de
Elektriciteitswet', benadrukt G.J.L. Zijl, directeur van DTe. 'Door de
handelwijze van Durion wordt het vertrouwen van consumenten in de vrije
energiemarkt geschaad. Consumenten zullen, na dergelijke contacten met
Durion, terughoudender zijn om overeenkomsten te sluiten met nieuwe
leveranciers', aldus Zijl.     
 
Bovendien legt DTe, naast de boete, twee lasten onder dwangsom op van
respectievelijk EUR  20.000,-  met een maximum van EUR
400.000,- en EUR 1.000,- met een maximum van EUR 200.000,-. De eerste
dwangsom heeft betrekking op de eis van DTe dat Durion haar
wervingsmedewerkers binnen drie weken van duidelijke instructies
voorziet zodat van eerlijke verkoopmethodes sprake is en aan de
Elektriciteitswet wordt voldaan. Doet Durion dit niet, dan verbeurt zij
een dwangsom van EUR 20.000 per dag. De tweede dwangsom dwingt Durion
om binnen twee maanden een deugdelijk systeem op te zetten voor het
bewaren van delen van gesprekken zodat DTe kan controleren of een
energiebedrijf op eerlijke wijze potentiële klanten werft. Voor ieder
gesprek dat niet aanwezig is, verbeurt Durion daarna EUR 1.000,-.
Durion was niet in staat een groot aantal van de opgevraagde
geluidopnames aan DTe te overhandigen terwijl zij verplicht is de
bandopnames te bewaren.   

Bron: Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa