Nederlandse producenten, elektriciteitsleveranciers en handelaren in elektriciteit moeten hun afnemers jaarlijks informeren over de wijze waarop de geleverde elektriciteit is opgewekt. Deze informatie moet vermeld worden via de elektriciteitsafrekening of bijsluiters bij de afrekening, informatie op het internet en via promotiemateriaal. Deze plicht vloeit voort uit de tweede Europese elektriciteitsrichtlijn, aldus de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) in een brief aan alle betrokken partijen.  

DTe ziet onder andere toe op de juiste naleving van de regels omtrent het stroometiket. Volgens DTe moeten de betrokken partijen gebruik maken van een voorgeschreven etiket, waarop de verschillende energiebronnen - kolen, aardgas, wind, zonne-energie, waterkracht of biomassa - staan afgebeeld. De leverancier geeft op het etiket aan hoe groot het percentage is van elke bron. Daarnaast moet op het etiket ook de door de elektriciteitsproductie veroorzaakte milieugevolgen, zoals de uitstoot van koolstofdioxide en radioactief afval, worden vermeld. Verder staat op het etiket of de elektriciteit is geïmporteerd en dus in het buitenland opgewekt.  
 
Het etiket moet ervoor zorgen dat consumenten inzicht krijgen in de wijze waarop de elektriciteit van zijn energieleverancier is opgewekt en wat hiervan de milieugevolgen zijn. Aan de hand van deze informatie kan de consument diverse leveranciers op dit punt vergelijken en eventueel besluiten over te stappen naar een andere energieleverancier. 
 
bron:NMA

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular