Deze maand is na hernieuwd onderzoek door Regiopolitie Groningen en het Openbaar Ministerie Groningen duidelijkheid gekomen in de dubbele moord in 1991 op het echtpaar Van der Lei. De man die door politie en OM verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op Lisa en Leendert van der Lei, is niet meer in leven. De man wordt naast de moord op het echtpaar ook verantwoordelijk gehouden voor de dood van een 5-jarig jongetje in 1990.

Het hernieuwde onderzoek is in 2003 gestart en leidde uiteindelijk naar verdachte Omer A. in Turkije. Het nieuwe onderzoek omvatte onder andere het opnieuw laten onderzoeken van de DNA-sporen met behulp van de nieuwe technieken die in 1991 nog niet voorhanden waren. Uit dat nieuwe onderzoek bleek dat het DNA, dat is aangetroffen op de plaats van het misdrijf, toebehoorde aan Omer A.

Onderzoek 1991
Op 6 december 1991 werd het echtpaar Van der Lei dood aangetroffen in hun woning aan de Planetenlaan in Groningen. Zij bleken door verwurging om het leven te zijn gebracht. Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat zij vastgebonden zijn geweest aan zowel handen als voeten. Er werd echter geen snoer of touw aangetroffen.

Verdachte
Uit onderzoek naar relaties rond het echtpaar kwam Omer A. naar voren. A. was de ex-vriend van de zus van Leendert van der Lei. Zijn gedrag in de dagen na de moord was verdacht. Zo liet hij zijn haar in een nieuw model knippen, verscheen hij niet meer in zijn woning, werd hij gesignaleerd bij de geldautomaten waar gepind was met de bankpassen van het echtpaar Van der Lei à©n beschikte hij ineens over een onverklaarbaar groot geldbedrag. Bij een huiszoeking in zijn woning werd onder andere een stuk touw in beslag genomen. Er werden echter met de toen aanwezige technieken geen bruikbare sporen op het touw aangetroffen door het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) te Rijswijk.

Aanhouding en vrijlating
In januari 1992 kon A. worden aangehouden. Hij ontkende de moorden te hebben gepleegd. In maart 1992 werd hij door de Raadkamer van de rechtbank te Groningen heengezonden; er was geen reden om hem langer vast te houden. A. vertrok daarop naar zijn zus in Duitsland. Zijn zus kwam echter in december 1992 melding doen van een gewelddadige beroving door haar broer. Tijdens die beroving liet A. weten dat hij al eerder mensen om het leven heeft gebracht, namelijk ´dat echtpaar in Groningen'. A. was echter vanaf de woonplaats van zijn zus vertrokken naar Turkije.

Onderzoek 2003
In 2003 geeft de officier van justitie opdracht om het touw opnieuw te laten onderzoeken door het NFI. Mogelijk dat de stand van de techniek inmiddels zover gevorderd is, dat er wel bruikbare sporen gevonden worden. Na uitgebreid technisch onderzoek door twee laboratoria, namelijk het NFI en het FLDO (Forensisch Laboratorium voor DNA Onderzoek) in Leiden, komt in maart 2005 het bericht dat er drie DNA-sporen zijn aangetroffen op het touw: twee DNA-sporen zijn afkomstig van het echtpaar Van der Lei, het derde DNA-spoor is van verdachte Omer A. Zijn DNA was reeds bij zijn aanhouding in 1992 afgenomen.

Turkije
Omdat het onderzoeksteam vermoedt dat Omer A. zich in Turkije bevindt, wordt contact met de Turkse autoriteiten opgenomen. Turkije wil de man niet uitleveren, omdat het een eigen onderdaan is. Het OM in Groningen wil daarom graag de vervolging overdragen aan het OM in Turkije. Het dossier wordt opgestuurd en een overleg in Turkije wordt voorbereid. Turkije bericht het onderzoeksteam echter dat A. mogelijk niet meer in leven is. Zijn lichaam zou een jaar eerder onder onduidelijke omstandigheden zijn aangetroffen in een door hem gehuurde woning. Zekerheid daarover is er echter niet, want hij staat nog steeds in de bevolkingsboekhouding als zijnde in leven. Daarop wordt besloten om meteen af te reizen naar Turkije om DNA van het begraven lichaam te verkrijgen zodat dat materiaal vergeleken kan worden met het in Nederland aanwezige DNA-materiaal. Als gevolg van het bezoek aan de Turkse autoriteiten in oktober 2005 wordt met grote voortvarendheid in Turkije een onderzoek ingesteld. Daaruit blijkt dat van de aangetroffen dode man, al DNA materiaal was afgenomen en een DNA-profiel was vastgesteld. Dit profiel wordt aan het OM Groningen beschikbaar gesteld, waarna door het NFI wordt vastgesteld dat de in Turkije overleden man inderdaad verdachte A. is.

Derde slachtoffer
In de loop van het onderzoek wordt nog meer duidelijk. De zus van Van der Lei heeft namelijk een en ander over haar ex-vriend verklaard. Zo zou hij regelmatig haar beide kinderen hebben mishandeld. Er waren al eerder meldingen gedaan bij de politie dat de kinderen zouden worden mishandeld. Harde bewijzen daarvoor waren er echter niet.

De ex-vriendin verklaarde daarnaast dat zij haar twijfels heeft bij de dood van haar vijfjarige zoontje in 1990. Destijds nam men aan dat hij door een epileptische aanval gestikt is in zijn kussen. Vanwege zijn epilepsie was het echter vreemd dat er een kussen in zijn bedje lag. De oudere zus van het jongetje verklaarde dat de avond voor zijn dood, door A. een kussen uit haar kamer is gehaald. Daarnaast vertelde zij de politie dat A. haar gezegd heeft dat A. het jongetje, haar broertje, om het leven heeft gebracht. Bovendien had A. op de avond voor de dood van het jongetje ruzie met zijn vriendin; zij zou teveel tijd aan haar jongste kind besteden. In de daarop volgende nacht is het jongetje overleden. Na deze nieuwe verklaringen vermoedt de politie dat A. het kind uit jaloezie gestikt heeft in een kussen.

Nieuw medisch onderzoek
De dood van het 5-jarig jongetje is daarom ook opnieuw onderzocht; de medische gegevens zijn door deskundigen van het NFI opnieuw bekeken. Het resultaat daarvan is dat zij oordelen dat op grond van het medisch dossier het zeer onwaarschijnlijk is dat het jongetje als gevolg van een epileptische aanval is gestikt. Het is vrijwel zeker dat een derde betrokken is geweest bij de dood van het jongetje.

Conclusie
Conclusie is dat Omer A. verantwoordelijk wordt gehouden voor de moord op het echtpaar Van der Lei en de dood van het 5-jarige zoontje van zijn ex-vriendin. Omdat de verdachte niet meer in leven is, worden beide zaken hiermee definitief afgesloten.

bron:OM