Minister Kamp en de Duitse
staatssecretaris van Defensie, Christian Schmidt, hebben woensdag 8
november in het hoofdkwartier van het Duits-Nederlandse Legerkorps
in Münster (Duitsland) een raamverdrag ondertekend voor nog
nauwere samenwerking tussen de krijgsmachten van de beide
landen.

Het nieuwe verdrag vervangt de zogenoemde
Budel-Seedorfovereenkomst uit begin jaren zestig, die het mogelijk
maakte dat Duitse troepen in het Nederlandse Budel en Nederlandse
troepen in het Duitse Seedorf een kazerne kregen.

Door het raamakkoord kunnen in de naaste
toekomst sneller dan voorheen afspraken worden gemaakt over zaken
als bijvoorbeeld oefeningen en opleidingen, samenwerking bij
operaties, de uitwisseling van personeel en de rechtspositie van
militairen. Kamp stelde na de ondertekening dat Duitsland voor
Nederland de belangrijkste Europese natie is en zei blij te zijn
met de nauwere samenwerking. "Duitsland heeft weliswaar geen
kazerne meer in Budel en wij niet in Seedorf, maar we staan wel
samen in de wereld."

De Duitse staatssecretaris op zijn beurt
noemde de ondertekening plus het feit dat Duitsland, Nederland en
Finland volgend jaar een EU Battle Group gaan vormen een duidelijk
politiek signaal voor nauwere samenwerking.

bron:MinDef