Majoor Rolf Bos van het Commando
Luchtstrijdkrachten ontving donderdag samen met vijf mensen van de
Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) de
Einsatzmedaille. De onderscheiding werd uitgereikt door de Duitse
generaal Wolfgang Schneiderhan.

De Duitse medaille is vergelijkbaar met de
Nederlandse Herinneringsmedaille Vredesoperaties. Bos ontving de
medaille voor de periode juli tot oktober 2004 toen hij in Termes,
Oezbekistan samenwerkte met de Duitsers. De MIVD-leden kregen de
onderscheiding voor hun samenwerking in Afghanistan in
2004/2005.

CDS Schneiderhan brengt, eveneens in het
teken van de samenwerking tussen beide landen, een tweedaags bezoek
aan zijn Nederlandse ambtgenoot, Commandant der Strijdkrachten,
generaal Dick Berlijn. Gisteren bezochten ze de marine in Den
Helder en het 103 ISTAR landmachtbataljon in ´t Harde.

Beide landen werken nauw samen in het
Duits-Nederlandse Legerkorps in Münster. Andere voorbeelden
van coöperatie zijn de ISAF-missie in Afghanistan en de
verkoop van Nederlandse Orions aan het buurland.

bron:MinDef