De Duitse protestantse Kerk is een actie
gestart waarbij duizenden postkaarten in 16 talen in cafés
en scholen verspreid worden om jongeren aan te sporen zich voor
verdraagzaamheid in te zetten.

Bisschop Margot Kässmann, die achter
de campagne staat, stelde bij de lancering: "Jonge mensen worden
vaak negatief voorgesteld in de samenleving en in de media. Wij
gaan daar niet mee akkoord". De evangelische bisschop voegt eraan
toe dat men nooit een manier zal vinden om geweldloos met
conflicten om te gaan als men dat al niet op jonge leeftijd geleerd
heeft.

Tijdens de campagne, in het kader van de
acties rond het 'Decennium tegen het Geweld' van de Wereldraad
van Kerken, zullen de komende maanden ruim 150.000 postkaarten en
20.000 posters verspreid worden, voornamelijk via de Duitse
scholen.

bron:RKK