Een Duitse bisschop, die tijdens een
bezoek aan Israël de Palestijnse vluchtelingenkampen vergeleek
met het joodse getto van Warschau en de omgang met de Palestijnen
bijna racistisch noemde, heeft een storm van kritiek veroorzaakt.
Ook andere Duitse bisschoppen lieten zich op controversiële
wijze uit. De Duitse bisschoppen waren vorige week op pelgrimage
naar het Heilig Land.

Kardinaal Meisner

Bisschop Walter Mixa van Augsburg
beschuldigde de Israëli’s van racisme. Kardinaal Joachim
Meisner van Keulen vergeleek de scheidingsmuur op westelijke
Jordaanoever met de Muur van Berlijn, grimmig resultaat en symbool
van de Koude Oorlog.

Reactie Raad van Joden

“Met zulke vrienden heb je geen
vijanden meer nodig,’’ reageerde vice-voorzitter Dieter
Graumann van de Centrale Raad van Joden in Duitsland, die de
uitlatingen antisemitisch noemde. De Israelische ambassadeur in
Duitsland Shimon Stein verweet de bisschoppen demagogie,
demonisering van Israël en moreel falen.

Niets van geschiedenis geleerd

Graumann zei te weten dat de situatie van
de Palestijnen niet makkelijk is. “Maar wie die situatie
gelijkstelt aan die van de joden in de getto’s, heeft niets
van de geschiedenis geleerd.’’

Getto Warschau

Het grootste getto van Polen bevond zich
in Warschau. Zo‘n 380.000 Joden waren vanaf 1940 in de oude
joodse wijk van de stad bijeengedreven en hermetisch van de
buitenwereld afgesloten. Het getto was een plek van de grootste
misère: tienduizenden mensen stierven er van honger, ziekte,
willekeurige executies, of werden afgevoerd naar
vernietigingskampen.

Yad Vashem

De bekritiseerde uitspraak is afkomstig
van bisschop Gregor Maria Hanke van het Beierse bisdom
Eichstätt. Hanke werd op 5 november door Duitse media
geciteerd. De bisschop maakte zijn vergelijking na het bezoek dat
de Duitse bisschoppen aan het Holocaust-museum Yad Vashem in
Jeruzalem hadden gebracht. “’s Ochtends zagen we
foto’s van het onmenselijke getto van Warschau; ’s
avonds reden we door het getto van Ramallah”, luidt het
citaat van Hanke. Ook de huidige Paus is van Duitse afkomst en was
lange tijd bisschop in Duitsland.

bron:RKK