Amsterdam, 18 maart 2005. Vandaag is bekend geworden dat Duitsland op
17 februari is gestopt met het lozen van bagger in de Rijn. De Duitsers
vonden de lozingen bij de stuw van Iffezheim zelf niet meer
aanvaardbaar vanwege te hoge concentraties kankerverwekkend
hexachloorbenzeen. De baggerwerkzaamheden gaan wel door, maar de specie
wordt voorlopig op de kant opgeslagen. 

 
Duitsland baggert sinds 18 januari slib dat ligt opgehoopt voor de stuw
van Iffezheim. De baggerwerkzaamheden zijn noodzakelijk om voldoende
waterafvoer te garanderen. Duitsland beloofde alleen het licht
verontreinigde, verse slib te verwijderen. Uit metingen blijkt nu dat
ook de zwaar verontreinigde oude sliblagen in de Rijn zijn geloosd. De
Duitsers gaan wel door met de werkzaamheden maar storten het vuile slib
nu in een depot op de kant, een milieuvriendelijker alternatief dat
vooraf door onze Oosterburen als onmogelijk werd betiteld.  
 
Stichting Reinwater waarschuwde al eerder in de internationale
Rijncommissie voor de risico's van de lozing. De vervuiling stroomt via
de Rijn naar zee en vormt een bedreiging voor ons drinkwater, de vissen
in de rivier en natuurgebieden als de Waddenzee. De milieuorganisatie
blijft ook achter haar klacht bij de Europese Commissie staan. 'We
moeten van Iffezheim leren dat deze vorm van lozen in Europa
ontoelaatbaar is', aldus Tinco Lycklama van de Stichting Reinwater. 'Nu
wordt achteraf geconstateerd dat de lozing niet door de beugel kan. Het
kwaad is dan al geschiedt'. Reinwater wil met de klacht bereiken dat de
Europese Commissie bovenstroomse lozingen van gevaarlijke stoffen
principieel afkeurt. Hiermee wil de stichting voorkomen dat in de
toekomst opnieuw bagger uit Iffezheim in de Rijn wordt geloosd. 
 

Bron: STICHTING REINWATER