Allochtone vrouwen in zes gemeenten worden
volgend jaar extra gestimuleerd om vrijwilligerswerk te doen. Dit
gebeurt via het project Duizend en één Kracht waarin
het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gemeenten,
migrantenorganisaties en vrijwilligersorganisaties samenwerken.
Vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat vrouwen actief worden in de
samenleving. Bovendien zitten de vrijwilligersorganisaties te
springen om allochtone vrijwilligers.

Duizend en één Kracht gaat
in januari van start in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag,
Breda en Nijmegen. Het project sluit aan bij de bestaande
activiteiten van vrijwilligersorganisaties en
inburgeringstrajecten. De plaatselijke afdelingen van
vrijwilligersorganisaties en migrantenorganisaties in de steden
gaan vrouwen werven voor vrijwilligerswerk en hen daarbij geleiden.
De gemeente en de vrijwilligerscentrale coördineren de
verschillende activiteiten. Het ministerie van SZW stelt voor dit
project 3,5 miljoen euro beschikbaar voor een periode van drie
jaar. In Utrecht heeft vandaag de startbijeenkomst van alle bij de
uitvoering betrokken organisaties plaatsgevonden.

Het project komt voort uit de
commissie-PaVEM, die de participatie van vrouwen uit etnische
minderheden heeft bevorderd. De commissie PaVEM heeft in 2005
afspraken gemaakt met vier grote vrijwilligersorganisaties: het
Rode Kruis, Humanitas, Vluchtelingenwerk en ‘t Gilde. Het
ministerie heeft na het opheffen van de commissie de uitwerking van
de afspraken overgenomen. Behalve de vier vrijwilligersorganisaties
doen aan het project mee: het Landelijk Overleg Minderheden (LOM),
het kennisinstituut voor vrijwillige inzet Civiq, het Empowerment
centre EVC, en vrijwilligerscentrales in de zes gemeenten.

bron:SZW