Europese landbouwproducten overspoelen de
lokale markten in West-Afrika. Dit bedreigt honderdduizenden boeren
in hun voedselproductie en dus in hun inkomstenvoorziening. Dat
staat in het rapport Voedsel Bedreigd dat ontwikkelingsorganisatie
ICCO dinsdag 22 mei presenteert. Dit is dadelijk de aftrap voor de
campagne Aanpakken die handel, waarmee ICCO en CNV Jongeren
aandacht vragen voor de gevolgen van oneerlijke handel.

Het rapport stelt dat 25 jaar
liberalisering en deregulering in ontwikkelingslanden niet heeft
geleid tot de voorspelde economische ontwikkeling. Sterker nog,
oneerlijke handel kent vele verliezers; zo heeft snelle
handelsliberalisatie landen in Sub-Sahara Afrika 209 miljard euro
gekost de afgelopen twintig jaar. Dit is hetzelfde bedrag dat deze
landen aan hulp hebben ontvangen.

Het rapport trekt lessen uit het verleden
en biedt daarmee een alternatief voor de

handelsstrategie van verdergaande
liberalisatie, waar de Europese Unie nu voor lijkt te kiezen.
Lokale boeren kunnen niet concurreren tegen de goedkope Europese
importen. Deze landen moeten de ruimte krijgen om hun lokale
markten eerst te ontwikkelen en kwetsbare sectoren tijdelijk te
beschermen. De toekomst van miljoenen mensen in ontwikkelingslanden
staat op het spel door oneerlijke handelsregels, of het nu gaat om
voedsel, medicijnen of basisvoorzieningen als water en
elektriciteit.

Ontwikkelingsorganisatie ICCO en CNV
Jongeren roepen op tot eerlijke handel, in plaats van vrijhandel.
Daarom begint 22 mei a.s. de campagne Aanpakken die handel, die
meer politieke en publieke aandacht vraagt voor eerlijker
handelsregels. Via de websitewww.aanpakkendiehandel.nl - die
dinsdag wordt gelanceerd - zamelen zij

handtekeningen en foto's in van mensen
die vóór eerlijke handel zijn. Deze

worden in september aangeboden aan de
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking en de Staatssecretaris van
Economische Zaken.

Eerlijke handelsregels zijn hard nodig,
aldus Jack van Ham, algemeen directeur van ICCO: 'Het kan niet zo
zijn dat we aan de ene kant Afrika proberen te helpen en aan de
andere kant de economie daar de nek omdraaien.' Van Ham is zojuist
teruggekeerd uit Ghana waar hij sprak met boeren die de dupe zijn
van vrijhandel.

Dinsdag 22 mei wordt het rapport
aangeboden aan Tweede Kamerleden van de grote politieke partijen.
Zij worden gevraagd letterlijk een handtekening te zetten op een
speciale handstoel, om daarmee aan te geven dat ze oneerlijke
handel willen aanpakken.

ICCO, Interkerkelijke organisatie voor
ontwikkelingssamenwerking, zet zich in voor een wereld zonder
armoede of onrecht. De vakbond CNV Jongeren komt op voor de
belangen van jongeren op de arbeidsmarkt zowel in Nederland als in
andere landen.

bron:ICCO