'Ik
was zwanger en op de vlucht van het kamp bij St.Paul Bridge. Drie
soldaten grepen me en verkrachtten me. Ze sloegen me en mijn baby
stierf. Ze namen alles mee wat ik had.'

Getuigenis aan Amnesty International door een 29-jarige vrouw uit Bomi County.

Amnesty International heeft vandaag aangedrongen op de vervolging van
daders van weidverbreide en systematische verkrachingen tijdens de
burgeroorlog in Liberia: 'Duizenden vrouwen en kinderen hebben te
lijden gehad onder verkrachting en andere vormen van seksueel geweld,
maar ruim een jaar na de ondertekening van het vredesakkoord is nog
steeds niemand vervolgd. Het blijft onduidelijk of, hoe en wanneer de
verantwoordelijken zullen worden berecht. Deze straffeloosheid is een
schandalige vorm van verraad aan de slachtoffers van misdaden tegen de
menselijkheid en oorlogsmisdrijven,' zei Amnesty International.

In een nieuw rapport, 'Liberia: No impunity for rape - a crime against humanity and a war crime'
beschrijft Amnesty International door middel van aangrijpende
getuigenissen hoe seksueel geweld bijna tweederde van de bevolking
heeft getroffen. Het rapport laat ook zien welke fysieke,
psychologische en sociale gevolgen dit geweld heeft. 'Duurzame vrede in
Liberia is onmogelijk tenzij de verantwoordelijken voor misdaden
volgens internationaal recht vervolgd worden, de waarheid op tafel komt
en de slachtoffers volledig gecompenseerd worden,' aldus Amnesty
International.

'De Nationale Overgangsregering van Liberia heeft momenteel
geen beleid om daders van misdrijven onder internationaal recht te
vervolgen. Ook ontbreekt het aan betrokkenheid van de internationale
gemeenschap om de straffeloosheid voor dit soort misdrijven in Liberia
te beëindigen. Het is noodzakelijk dat er een actieplan wordt
ontwikkeld voor de lange termijn om het recht te herstellen en de
rechtsorde te ontwikkelen en te implementeren, ' zei Amnesty
International. 'Dit moet een prioriteit zijn voor de regering, in nauwe
samenwerking met de Verenigde Naties en de internationale gemeenschap
en niet-gouvernementele organisaties.'

Het rapport beschrijft:

 • wijdverbreide en systematische verkrachtingen en seksueel geweld,
  waaronder groepsverkrachtingen van zwangere vrouwen en van kinderen,
  gepleegd door strijders van alle drie de partijen in het conflict: de
  voormalige regering van Liberia, de 'Liberians United for
  Reconciliation and Democracy' en de 'Movement for Democracy in
  Liberia.'
 • gezondheidsvoorzieningen die niet in staat zijn het hoofd te
  bieden aan massale omvang van fysieke verwondingen en het psychische
  trauma tengevolge van verkachtingen en andere vormen van seksueel
  geweld.
 • de noodzaak van donorlanden om volledig tegemoet te komen aan de toezeggingen die gedaan zijn tijdens de International Reconstruction Conference in Liberia van februari dit jaar; ongeveer de helft van het beloofde geld is nog steeds niet beschikbaar gesteld.
 • de blijvende kwetsbaarheid van vrouwen voor seksueel geweld en
  exploitatie tengevolge van extreme armoede en door de grote aantallen
  ontheemden in vluchtelingenkampen.

'De bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen moeten centraal
staan bij alle pogingen om Liberia weer op te bouwen. Een volledige en
betekenisvolle deelname van Liberiaanse vrouwen is essentieel voor het
herstel van hun land,' zei Amnesty International.

Bron: Amnesty International

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular