Het dumpen van afval op het nieuwbouwterrein aan de Marowijne in Zwaag loopt de spuigaten uit. Naast het gevaar voor verontreiniging van de grond, betekent het dumpen vooral veel werk en opruimkosten voor de gemeenschap. De politie roept eventuele getuigen van de dumpingen dan ook op om zich te melden, zodat de kosten op de vervuilers kunnen worden verhaald.

De Marowijne is een industrieterrein in aanbouw. Dat betekent dat er veel afval en relatief weinig toezicht is. De laatste weken werden de politie en de gemeente dan ook geconfronteerd met ruim tien afvalhopen. Het gaat daarbij hoofdzakelijk om hopen bedrijfsafval van twee of drie kuub in omvang. Er wordt echter ook ander afval gestort zoals garageafval, plantenresten van hennepkwekerijen en afgegraven grond. Het opruimen van het afval kost de gemeenschap veel geld. In veel gevallen gaat het (redelijk) schoon afval, maar er zitten ook zaken bij die de grond ernstig verontreinigen. Daarbij valt te denken aan garageafval waar onder anderen afgewerkte olie bij kan zitten. Dit soort afval moet op een speciale wijze worden afgevoerd als chemisch afval. Hetzelfde geldt ook voor het dumpen van grond. Voordat dit afgevoerd kan worden moet eerst worden vastgesteld of er verontreiniging in zit. Ook hieraan zijn hoge kosten verbonden.

 

Uit onderzoek is vast komen te staan dat de dumping van bedrijfsafval (vaak bouw- en sloopafval) vaak aan het eind van de middag gebeurd. Het storten van ander afval gebeurt meestal 's avonds en 's nachts.

De politie zoekt eventuele getuigen van deze dumpingen zodat proces-verbaal kan worden opgemaakt en de verwijderingskosten kunnen worden verhaald. De milieupolitie in Hoorn is te bereiken via tel.nr. 0900-8844 (lokaal tarief
bron:Politie Noord Holland Noord