Den Haag 23-03-2005 - Op dinsdag 22 maart om 12.00 uur zagen
surveillerende agenten dat een vrouw in de Toppereendstraat haar auto
stond te wassen die zij op het trottoir had geparkeerd. De agenten
verzochten de vrouw haar auto te verplaatsen naar de rijbaan waar
genoeg ruimte was. Dit weigerde de vrouw waarbij zij de agenten
meerdere malen beledigden.

Hieropwerd de 39-jarige Haagse aangehouden en heeft zij het politiebureau verlaten met een bekeuring van euro 220,=.

Bron: Politie Haaglanden