Op 1 maart verschijnt Krachtbron van een Lerende Organisatie. Met een voorwoord van Alexander Rinnooy Kan en onder Daan Quakernaats motto ´Managers, ga kathedralen bouwen!‘˜ belichaamt het boek een oproep en een oplossing voor het duurzaam bouwen aan de lerende organisatie.

In dit uitnodigende en rijk geïllustreerde boek neemt organisatieontwikkelaar en huisacademiebouwer Cees Hoogendijk, bijgestaan door meesters in ontwikkeling, beslissers mee in de wereld van duurzame organisatieontwikkeling. De kernvraag ´Hoe organiseren wij onze leerprocessen ten faveure van het collectief presteren?‘˜ wordt vanuit verschillende standpunten belicht en krijgt een zowel prikkelend als bevredigend antwoord. Alles draait om het inzicht dat ´de opleidingsfunctie‘˜ in een organisatie kan en moet doorgroeien tot krachtbron van integraal leren en ontwikkelen. Op die weg is de corporate university welbeschouwd een tussenstationà¢â‚¬¦ Krachtbron van een Lerende Organisatie is een must voor beslissers in organisaties, profit en social profit, en bedoeld om op de strategische agenda gezet te worden.

De 144 pagina‘˜s op A4-formaat omvatten onder meer de dynamische ontstaansgeschiedenis van een ROCacademie die landelijk rolvoorbeeld werd, het boeiende kathedralenverhaal van management-entertainer Daan Quakernaat, een dialoog over meesterlijke organisaties, pragmatische vermoedens van organisatieleren en een quick scan om gevoel te krijgen bij de mate waarin organisaties hun leerprocessen hebben georganiseerd. Het boek kan gedeeltelijk worden doorgebladerd en compleet worden besteld op www.krachtbron.org.

Op 1 maart 2010 vormt het Krachtbronsymposium bij Seats2Meet in Utrecht de entourage van de boekpresentatie. Cees Hoogendijk overhandigt het eerste exemplaar aan Ronald van den Hoff, die zijn visie op de lerende samenleving zal delen. Daan Quakernaat spreekt plenair over de relatie tussen een kathedraal en een huisacademie. Meesters in Ontwikkeling Conny Daansen, Marcel van Marrewijk en Dick Simons verzorgen interactieve workshops. Voor programma en inschrijven zie www.krachtbron.org.

Krachtbron van een Lerende Organisatie is een uitgave van Huisacademies, een gilde van ervaren organisatieontwikkelaars die in de optiek van People Planet Profit het begrip duurzaamheid vooral toedichten aan het organiseren van het leren en ontwikkelen van medewerkers en organisaties.

Noot voor de redactie niet voor publicatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Drs. Cees J. Hoogendijk
Telefoon|voicemail|SMS: 0616682098
E-mail: [email protected]
Website boekinfo en symposium: www.krachtbron.org
Website uitgever en gilde: www.huisacademies.nl