Met Switchpark gaat een nieuw parkeerconcept rondom het efficiënt gebruiken van parkeerruimte van start. Switchpark-parkeren combineert het gebruikelijke abonnementsparkeren met parkeren via een online reservering in een database. De parkeerder hoeft hierdoor niet langer te zoeken naar een vrije parkeerplaats in de buurt van de eindbestemming, maar wordt via e-mail en sms meteen naar een beschikbare parkeerplaats geleid. In samenwerking met StudioRedd [Urban]Landscapes is het concept getoetst aan de behoeften en mogelijkheden in stedelijk gebied.

Via deze methode ontstaat de mogelijkheid om bijvoorbeeld bewonersgarages (leegstand in dagsituatie) en parkeergarages onder bedrijven (leegstand buiten kantooruren) optimaal te gebruiken. Dat is nu wel anders. Tussen de vele parkeerlocaties die Nederland kent, is een ruim aantal dat regelmatig voor meer dan de helft leegstaat. Switchpark benut deze parkeerplaatsen door middel van een intelligente database, die aan de hand van gemeten leegstand een aantal parkeerplaatsen voor Switchpark vrijgeeft. De Switchpark-parkeerder reserveert deze parkeerplaatsen online en wordt via e-mail en sms automatisch op de hoogte gebracht van de exacte parkeerlocatie en de methode om de parkeergarage binnen te komen.

Parkeren volgens de Switchpark-methode draagt bij aan het verantwoord omgaan met stedelijke ruimte. De prognoses van voertuigaantallen tot het jaar 2040 wijzen uit dat nu de tijd is om het inefficiënte gebruik van parkeerruimte aan te pakken. Switchpark zorgt ervoor dat we in staat zijn met de huidige Nederlandse parkeercapaciteit de groeiende mobiliteit van de toekomst plaats te bieden. Hierdoor zijn minder nieuwe parkeerplaatsen benodigd. Door de parkeerder direct naar een beschikbare parkeerplaats te leiden, reduceert Switchpark het zoekverkeer in de stad, waardoor ook CO2-uitstoot wordt teruggedrongen. Bovendien lost Switchpark lokale parkeerproblemen op en genereert extra rendement per parkeerlocatie.

In een samenwerking tussen Switchpark en StudioREDD [Urban]Landscapes zijn de voordelen van Switchpark gevisualiseerd en concreet gemaakt voor toepassing in stedelijk gebied. Beide partijen zien veel in het creëren van een duurzame setting rondom parkeren. Zo verandert parkeren van ´noodzakelijk aanwezig‘˜, tot de samenbindende en faciliterende factor voor het functionele gebruik van het eraan gekoppelde gebouw.

-------------------------
Switchpark, onderdeel van Parking & Protection BV, zet zich in voor het efficiënt gebruiken van parkeerruimte. Door het combineren van techniek en dienstverlening biedt Switchpark de oplossing voor lokale parkeerproblemen, reduceert CO2 uitstoot en verhoogt het rendement per parkeerlocatie.

StudioREDD [Urban]Landscapes is een ontwerp- studio voor tuin, stad en landschap welke de leefomgeving ontwerpt. De projecten van StudioREDD variëren van object tot tuin en van park of straat tot landschap. Een groot conceptueel denk- en inlevingsvermogen vormt hierbij samen met de fascinatie voor de relatie tussen natuur en architectuur de drijvende kracht.

Voor meer informatie kunt contact opnemen met:
Switchpark: Hans Maljaars, T 0162 480190 // [email protected] // www.switchpark.nl
StudioREDD [Urban]Landscapes: Richard Paalman, M 06 16700180 // [email protected] // www.studioredd.nl