Vandaag, maandag 25 januari, is de overeenkomst getekend tussen de stichting Groen Centraal een samenwerkingsverband tussen de grote conferentiecentra op de Utrechtse Heuvelrug en taxibedrijf Besseling. Zes conferentiecentra zijn per 1 mei bereikbaar via station Driebergen-Zeist met een aantal taxibussen dat rijdt op biogas. Dit aardgas wordt volledig gecompenseerd door in Nederland opgewekt biogas waardoor het vervoer CO2 neutraal is. Voor zover bekend heeft de Heuvelrug hiermee de primeur in Nederland met duurzaam vervoer naar conferentiecentra toe.

Biogas is op dit moment de schoonste en meest duurzame brandstof waar auto's op kunnen rijden. Biogas wordt geproduceerd uit biomassa. Vervolgens wordt het biogas gezuiverd tot aardgaskwaliteit, dat aan het aardgasnet wordt toegevoegd. Door middel van een certificaat is het groen gas gegarandeerd 100% duurzaam.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft aan dit project een belangrijk steentje bijgedragen door een taxistandplaats ter beschikking te stellen op station Driebergen-Zeist, waar vandaan de gasten naar de verschillende locaties worden gebracht. De standplaats is zeer centraal gelegen, deze is gemakkelijk te vinden bij het verlaten van het station.

De unieke samenwerking zorgt ervoor dat gasten van de conferentiehotels op een duurzame en voor hen snelle, comfortabele en goedkope manier op de plaats van bestemming kunnen komen. Daarnaast wordt er een zogenaamde ´portal‘˜ ingericht op het internet, waar men heel gemakkelijk een taxi kan bestellen. Het wordt ook mogelijk om de bussen exclusief in te zetten als shuttle voor een groep die graag duurzaam vervoerd wil worden.

De gemeente Utrechtse Heuvelrug kent grote verkeersstromen en daarmee ook verkeersproblematiek. Niet alleen de CO2-uitstoot zal door de inzet van deze bussen teruggedrongen worden, maar ook het verkeer wordt gereduceerd op de hoofdwegen binnen de gemeente. Twee vliegen in à©à©n klap dus.

Bij deze overeenkomst zijn 3 zeer ambitieuze partijen op het gebied van duurzaam ondernemen betrokken, namelijk Groen Centraal, taxibedrijf Besseling en de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Iedere partij werkt op haar manier hard aan verbetering van het milieu en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Verschillende conferentiecentra uit het samenwerkingsverband hebben zich al aangemeld om de zogenaamde Green Key te behalen, het keurmerk voor duurzaam ondernemen in de conferentiebranche. Taxibedrijf Besseling is ook een voorloper in haar branche en de gemeente zet zich in voor de doelstellingen zoals geformuleerd in haar Milieubeleidsplan ´Natuurlijk Duurzaam‘˜ 2009 2012.

Naar verwachting zullen de bussen op 1 mei 2010 in gebruik genomen worden. Er zijn nu 3 bussen in bestelling, maar men hoopt dat dit vervoer zo succesvol zal zijn dat het aantal bussen binnenkort uitgebreid zal moeten worden.