United Momentum Group, bestaande uit Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft zaterdag 8 oktober haar Momentum EXPO op feestelijke wijze geopend. De opkomst was boven verwachting, ruim 200 relaties waren hierbij aanwezig. Martijn van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft tijdens de opening tevens de vernieuwde visie en missie met haar relaties gedeeld.
United Momentum Group, bestaande uit Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft zaterdag 8 oktober haar Momentum EXPO op feestelijke wijze geopend. De opkomst was boven verwachting, ruim 200 relaties waren hierbij aanwezig. Martijn van Rheenen, directeur van Momentum Invest en Momentum Real Estate, heeft tijdens de opening tevens de vernieuwde visie en missie met haar relaties gedeeld.

Het thema van de opening was een ‘Uitdagende verwarring’, wat als rode draad door het programma liep. Dit thema is gerelateerd aan de strategie van United Momentum Group om duurzaam te ondernemen. Dit thema roept echter veel vragen op: Is duurzaamheid niet een modewoord? Wat verstaan we onder duurzaamheid? Gaat duurzaam ondernemen niet ten koste van rendement? Kortom: een grote uitdaging, maar wat tevens de nodige verwarring met zich meebrengt. In de loop van de avond is antwoord gegeven op deze vragen. Daarnaast heeft Prof. dr. Gerard Keizers zijn visie gegeven op ‘duurzaam ondernemen’. Hij is hoogleraar duurzame ontwikkeling aan de Nyenrode Business Universiteit en tevens auteur met internationale erkenning van boeken en artikelen over duurzaam ondernemen.

Directeur M. van Rheenen legt uit wat de organisatie zelf onder duurzaamheid verstaat: “Het is onze verantwoording om te voldoen aan de behoeften van de huidige generatie, zonder afbreuk te doen aan de behoeften van de volgende generatie. Het lijkt heel simpel, maar is zeker niet gemakkelijk. Met deze nieuw ingeslagen weg staan we als onderneming voor een aantal grote uitdagingen. Een daarvan is om bij onze projecten de balans te vinden tussen maatschappelijk, ecologisch en economisch profijt”.

De Momentum EXPO is opgericht voor relaties. Een inspirerende ruimte om relaties te ontvangen en met woord, beeld en film te informeren over actuele investeringsprojecten. Een transparante informatievoorziening is voor Momentum Real Estate en Momentum Invest zeer belangrijk. Daarom zullen er diverse thema-avonden worden georganiseerd op financieel, fiscaal en juridisch vlak om haar relaties een volledig beeld te geven van de projecten.

De opening was zeer succesvol met een hoop positieve reacties van relaties, waaronder deze: “Bij de opening van de expo van Momentum Real Estate en Momentum Invest was ik onder de indruk van alles wat werd verteld. Het op zoek gaan naar mogelijkheden te ondernemen en daarbij rekening te houden met het milieu. De samenwerking met Lotus om tot elektrisch vervoer te komen, nieuwe architectuur teneinde huizen te ontwerpen die een minimum aan energie nodig hebben, de samenwerking met Cordaid. Jonge, gedreven mensen, die gegeven de omstandigheden direct nieuwe uitdagingen zien en nieuwe kansen niet voorbij laten gaan”.

Meer informatie over informatie-avonden die in de Momentum EXPO georganiseerd worden, is te vinden op de nieuwe website van Momentum Real Estate: www.momentumrealestate.nl. Voor meer informatie over Momentum Invest is te vinden op: www.momentuminvest.nl.