(EMEA Persberichten) Enschede, 2 augustus 2010 ODS2, softwareleverancier op het gebied van Field Marketing, Order Management, Direct Sales en Call Centers, stelt in tegenstelling tot de Consumentenbond en onderzoeksbureau CentERdata dat niet de overheid moet ingrijpen als het gaat om misstanden in colportage tegen te gaan, maar dat het aan de bedrijven zelf is om hun deur-tot-deur-activiteiten een kwaliteitsinjectie te geven.

Sinds het Bel-me-niet-register sterk aan populariteit heeft gewonnen, proberen sommige bedrijven die voorheen potentiële klanten telefonisch benaderden dat nu met deur-tot-deur-activiteiten te doen. Het zijn vooral de energiebedrijven die zich hebben toegelegd op deze manier van klanten werven. De roep om maatregelen wordt, net als bij telemarketing, echter ook hier steeds luider.
Waar Jorna Leenheer van onderzoeksbureau CentERdata onlangs nog pleitte voor een strenger en gerichter optreden door de overheid, is Edwin Poorthuis, directeur van ODS2, van mening dat de bedrijven hun colportagestrategie moeten heroverwegen: ´Offensieve colportage is niet het geëigende middel om een duurzame relatie met je klant op te bouwen. Bovendien is er kans op extra imagoschade doordat mensen die op een vervelende manier zijn benaderd dit tegen bekenden vertellen.‘˜
Poorthuis ziet veel meer heil in wat hij ´informatieve colportage‘˜ noemt: ´Deur-tot-deur-activiteiten moeten veel meer een informatief karakter krijgen en beter worden afgestemd op de behoefte van de consument. Tegenwoordig is het zo dat voordat iemand overgaat tot bijvoorbeeld het afsluiten van een energiecontract, hij zich informeert op internet en daar aanbieders vergelijkt. Zorg als energieleverancier dat als je langs de deuren gaat. je ook dan in deze klaarblijkelijke behoefte voorziet. Informeer je klanten volledig en zet de verschillende opties tegen elkaar af, zodat de klant uiteindelijk zelf kan kiezen wat het beste bij hem past.‘˜
Poorthuis zou graag zien dat bedrijven die langs de deur gaan om klanten te werven, zelf de handschoen oppakken om hun deur-tot-deur-activiteiten naar een hoger plan te tillen: ´Colportage met een meer informatief karakter zal op de lange termijn een veel beter resultaat opleveren dan offensieve colportage. En door niet te wachten op maatregelen van de kant van de overheid, maar door zelf je deur-tot-deur-activiteiten een kwaliteitsimpuls te geven, laat je zien dat je je klanten serieus neemt.‘˜
Ondersteunde software is in de ogen van Poorthuis essentieel om de kwaliteit van de colportage-activiteiten te verhogen: ´Dankzij software bereik je dat je transparanter kunt opereren en ook hiermee speel je in op de latente behoefte van de consument. Maar bedrijven kunnen met behulp van software monitoren wat de colporteurs doen en beter het effect op de lange termijn inzichtelijk maken.‘˜
De directeur van ODS2 realiseert zich dat de nieuwe benadering een mentaliteitsverandering van bedrijven vraagt: ´Het doel is niet langer het zoveel mogelijk verkopen, maar het resultaat op de lange termijn moet centraal staan. Ik zou het hierbij toejuichen als verschillende branches gaan samenwerken op het gebied van hun deur-tot-deur-activiteiten. Je kunt de consument dan een veel uitgebreidere service bieden waarbij deze in een keer, al naar gelang de behoefte een verzekering, telefonie-, internet- en een energieabonnement kan afsluiten.‘˜
Poorthuis is voorstander van de mogelijkheid dat bedrijven mogen bellen om de behoefte van de consument in kaart te brengen en indien gewenst vooraf een afspraak in te plannen: ´Zo voorkom je dat mensen thuis onnodig worden lastig gevallen. De behoefte van de consument moet leidend zijn en alleen door daar op een integere en kwalitatieve manier mee om te gaan kun je een duurzame klantrelatie opbouwen.‘˜

Over ODS2 b.v.
ODS2 is een internationale softwareleverancier en ontwikkelt complexe (webbased) applicaties zoals (winkel)aanmeldsystemen, rapportagetools & dataregistratiesoftware. ODS2 heeft vier softwareoplossingen in de markt staan, te weten Order Management Software (OMS), Field Management Software (FMS), Direct Sales Software (DSS) en Call Center Sofware (CCS) en heeft vestigingen in Enschede, Toronto ( Canada) en Dubai. ODS2 heeft klanten als Alice, KPN en Microsoft en is actief in onder andere Nederland, Spanje, België, Zuid Afrika, Noord-Amerika en het Midden-Oosten. ODS2 is door Deloitte Fast50 uitgeroepen tot een van de 50 snelst groeiende technologiebedrijven van Nederland en EMEA. Voor meer informatie bezoekt u www.ods2.nl

Voor de pers:
Bent u geïnteresseerd in een interview met Edwin Poorthuis, neem dan contact op met Wilco Rutenfrans, via [email protected] of 020-4210565

ODS2
Edwin Poorthuis
T 053 4618692
E [email protected]

Lubbers & De Jong
Wilco Rutenfrans
T 020 4210565
E [email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular