Barneveld, 3 juli 2008  à¢â‚¬Å“The 11th Hourà¢â‚¬ is een spraakmakende documentaire geproduceerd door Leonarde DiCaprio over de toekomst van de aarde met bijdrage van vooraanstaande wetenschappers.  Het Nederlandse PaperFoam, specialist in natuurvriendelijke verpakkingsmaterialen, ziet de film als wake-up call en produceerde een ´groene´ DVD-tray voor de film die verkrijgbaar is in de UK. Paperfoam zet hiermee de internationale toon voor maatschappelijk verantwoorde verpakking van mediadragers.

 

PaperFoam produceerde tot nu toe 15 miljoen trays voor Universal Music Enterprises, Sony BMG, EMI en verpakkingen voor de farmacie en elektronische industrie. De Paperfoam verpakkingen zijn allemaal 100% ecologisch. In tegenstelling tot de plastic varianten van DVD verpakkingen wordt deze tray natuurvriendelijk gerecycled met papier.

 

Uit een onafhankelijke studie van de Universiteit Utrecht blijkt dat de hoezen van Paperfoam energiebesparend zijn en dat ze 85% - 90% lagere CO2 emissie hebben dan standaard plastic trays. Doordat de hoezen licht in gewicht zijn, zorgen deze voor lagere transportkosten en een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen. Op deze manier draagt PaperFoam bij aan een beter en vooral schoner milieu.

De hoezen worden geleverd in verschillende kleuren, er is vrijheid in design en er kunnen logo´s in reliëf gedrukt worden.

 

à¢â‚¬Å“The 11th Hourà¢â‚¬ is een inspirerende documentaire die geregisseerd is door Leonardo DiCaprio. Met de documentaire willen de makers mensen bewust maken van de noodzaak van het behoud van het milieu. Daarnaast geven zij mogelijke oplossingen voor de ´crisis´ om mensen aan te zetten tot verandering. Met de ecologische verpakking van de DVD lijkt de distributie van de boodschap nog steeds aan alle gewenste voorwaarden te voldoen, mede dankzij PaperFoam.

 

Klik hier om de video te bekijken die een indruk geeft van de natuurvriendelijke wijze van produceren.

Voor meer informatie over de documentaire kan men www.11thhourmovie.co.uk raadplegen.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

HarverPro Creatieve Communicatie en PR

Babette Dorleijn

Tel: 0348-560731

Email: babette @harverpro.nl

 

Voor meer informatie over Paperfoam kunt u terecht bij

Paperfoam

Hans Arentsen

Tel: 06-20013736

Email: [email protected]