Leerlingen beschikken over meer apparatuur dan studenten. Hoe jonger men is hoe meer men gebruik maakt van MSN en hoe minder van e-mail. Downloaden is vooral een mannenaangelegenheid en meer dan de helft van de studenten koopt wel eens online. Bij leerlingen is dat bijna 40%. Toch is er een generatiekloof tussen 14-jarigen en studenten van ongeveer tien jaar ouder. Dit zijn enkele, belangrijke conclusies uit een ICT-onderzoek dat is uitgevoerd door het lectoraat eLearning van Hogeschool INHOLLAND.  
 

Drie studenten Communicatie van Hogeschool INHOLLAND Rotterdam deden onderzoek naar het ICT-gedrag van jongeren. De jongeren werden in drie groepen verdeeld: Nederlandse en buitenlandse studenten van Hogeschool INHOLLAND en leerlingen van ongeveer 14 jaar. In totaal deden 1300 jongeren mee aan het onderzoek. Doel van het onderzoek is ook om docenten een duidelijker beeld te geven van hoe hun 'klanten' gebruik maken van ICT, zowel thuis als op school. 
 
Studenten zijn tegen de verwachting in, niet negatief in hun oordeel over de computervaardigheid van docenten en over de motivatie bij hen om van ICT gebruik te maken. Ze krijgen hiervoor een 6,5. Bij de studenten valt op dat een nieuw ingevoerde leeromgeving zoals Blackboard, na ruim een jaar goed wordt geaccepteerd. Ook wordt duidelijk dat studenten liever thuis studeren met gebruik van internet en pc dan op school. Toch blijven studenten nadrukkelijk vragen naar meer computers op de opleiding.  
 
Het onderzoek maakt duidelijk dat het ICT-gedrag van jonge mensen sterk afhankelijk is van de leeftijd. Jongeren hebben met elkaar gemeen dat communiceren centraal staat in hun leven. Dit geldt zowel thuis als op school. Het verschil zit vooral in de middelen die ze gebruiken. Ook zijn er interessante afwijkingen geconstateerd tussen de voorkeuren van mannen en vrouwen. Zo blijken mannen bijvoorbeeld meer te sms'en en vrouwen meer te bellen. 
 
De basis voor het onderzoek vormde een vragenlijst met een honderdtal vragen die aan alle drie de doelgroepen werden voorgelegd. De volledige resultaten van de drie afzonderlijke onderzoeken zijn te raadplegen op de website van Hogeschool INHOLLAND: www.INHOLLAND.nl. Ook is er een samenvattend artikel in het Engels en het Nederlands beschikbaar. En is er een Engelstalige bijdrage van Miao Yu opgenomen die vertelt over zijn ICT-ervaringen in China voordat hij voor zijn studie naar Nederland kwam. Ook de geannoteerde vragenlijst is te raadplegen. 

bron:HogeschoolInholland