De rechter-commissaris van de Dordtse
rechtbank heeft donderdag een 28-jarige man en zijn 26-jarige
echtgenote uit Gorinchem in bewaring gesteld. Politie Zuid-Holland
Zuid hield het echtpaar op 22 december 2006 aan. De man en de vrouw
worden ervan verdacht de vier kinderen in het gezin, variërend
in de leeftijd van vier maanden tot en met vier jaar en negen
maanden, te hebben mishandeld.

Vanaf begin december kwamen bij Politie
Zuid Holland-Zuid en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
(AMK) diverse meldingen van kindermishandeling in het gezin binnen.
Op 20 december 2006 werden twee kinderen uit het gezin met ernstig
letsel in het ziekenhuis in Gorinchem opgenomen. Mede naar
aanleiding hiervan werden ook de twee andere kinderen in het
ziekenhuis opgenomen voor onderzoek.

Op 22 december 2006 heeft de Raad voor de
Kinderbescherming de Dordtse rechtbank gevraagd om een
kinderbeschermingsmaatregel en een uithuisplaatsing voor alle
kinderen en gekregen. Tevens heeft de Raad voor de
Kinderbescherming aangifte van kindermishandeling gedaan, waarna
het echtpaar is aangehouden. De kinderen zijn inmiddels uit het
ziekenhuis ontslagen en verblijven thans op een veilige plek. Zij
zijn onder de hoede van Bureau Jeugdzorg geplaatst.

Het onderzoek wordt voortgezet. In verband
met het onderzoek worden verder geen mededelingen gedaan.

bron:OM