De Nederlandse economie is in het eerste
kwartaal van 2007 met 2,5 procent gegroeid ten opzichte van een
jaar eerder. Deze groei is behaald met een werkdag minder dan in
het eerste kwartaal van 2006. Dit blijkt uit de eerste raming van
het CBS. Zowel de consumptie van huishoudens als de uitvoer groeide
het eerste kwartaal van 2007 langzamer dan in 2006. Dit komt vooral
door het scherp gedaalde gasverbruik. De groei van de investeringen
trok wel aan.

Voor de bouwnijverheid en de industrie
zijn het goede tijden. Deze bedrijfstakken behaalden de hoogste
productiegroei in jaren. De productie van aardgas viel echter in
het eerste kwartaal van 2007 ver terug.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,6 procent

Ten opzichte van een kwartaal eerder
groeide de economie in het eerste kwartaal van 2007 met 0,6
procent. Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en
seizoeneffecten. Deze kwartaal-op-kwartaalgroei is in lijn met het
groeitempo in de voorgaande zeven kwartalen.

Uitvoer groeit iets langzamer

In het eerste kwartaal van 2007 was het
volume van de uitvoer van goederen en diensten 6,3 procent hoger
dan in het eerste kwartaal van 2006. Dit is iets minder dan het
groeipercentage in 2006. Belangrijke oorzaak was de teruggelopen
uitvoer van gas. De wederuitvoer steeg echter opnieuw fors.

De invoer groeide met 7,2 procent sterker
dan de uitvoer. Dat hangt mede samen met het aantrekken van de
investeringen en de robuuste groei van de bestedingen aan duurzame
consumptiegoederen.

Lager gasverbruik drukt
consumptiegroei

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal
1,2 procent meer besteed dan in hetzelfde kwartaal van vorig jaar.
Dit is slechts de helft van de gemiddelde groei in 2006.
Belangrijkste oorzaak is het fors lagere gasverbruik door de warme
winter. Huishoudens gaven wel flink meer uit aan duurzame
consumptiegoederen zoals kleding, woninginrichting en
consumentenelektronica.

Het volume van de overheidsconsumptie was
1,1 procent hoger. De reële uitgaven voor de zorg namen toe,
die voor openbaar bestuur waren lager.

Investeringen in machines en gebouwen
trekken sterk aan

De investeringen waren in het eerste
kwartaal van dit jaar 9,6 procent hoger. Dit is flink meer dan de
groei met 6,7 procent in 2006. De investeringen in machines en
computers namen zeer sterk toe, maar ook in bouwwerken (woningen,
bedrijfsgebouwen, infrastructuur) is meer geïnvesteerd.

Fors hogere productie bouw en
industrie

De productiegroei in het eerste kwartaal
liep sterk uiteen tussen de bedrijfstakken. De aardgasproductie was
een kwart lager door de sterk gedaalde afzet in binnen- en
buitenland. De bouwnijverheid profiteerde echter van de milde
winter en van de toegenomen vraag naar bouwproducten. De bouw
boekte met 7,4 procent de hoogste productiegroei in negen jaar.

Voor de industrie zijn het toptijden. Een
productiegroei van bijna 5 procent is sinds 2000 niet meer
voorgekomen. Vooral de metaalindustrie draaide erg goed. Ook de
commerciële dienstverleners hadden veel meer werk, vooral de
handel, de zakelijke dienstverleners en de uitzendbranche. In de
landbouw en in de niet-commerciële dienstverlening was de
productiegroei bescheiden.

bron:CBS