De Nederlandse economie is in het derde
kwartaal van 2006 met 2,7 procent gegroeid. Deze groei van het
bruto binnenlands product (BBP) is behaald met een werkdag minder
dan vorig jaar. De tweede raming van de economische groei in het
derde kwartaal is 0,1 procentpunt hoger dan de eerste raming van 14
november jongstleden. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. In het
derde kwartaal was de groei van de uitvoer en van de consumptie van
huishoudens iets minder dan in het eerste halfjaar. De
investeringen trokken echter duidelijk aan.

Kwartaal-op-kwartaalgroei 0,7 procent

Het volume van het BBP was in het derde
kwartaal 0,7 procent hoger dan in het tweede kwartaal van 2006.
Hierbij is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Bij
de eerste raming was de uitkomst 0,6 procent. De
kwartaal-op-kwartaalgroei van 0,7 procent is in lijn met het
gemiddelde van de voorgaande kwartalen.

Investeringen groeien sneller, uitvoer en
consumptie iets trager

De economische groei van 2,7 procent in
het derde kwartaal van 2006 is vrijwel gelijk aan die in het eerste
halfjaar. In vergelijking met het jaar 2005 is de groei bijna
verdubbeld. De versnelling van de groei is het grootst bij de
investeringen en de consumptie van huishoudens. De uitvoer blijft
echter de belangrijkste pijler onder de economische groei.

In het derde kwartaal trokken de
investeringen verder aan. Het bedrijfsleven investeert steeds meer
in machines, computers en vrachtauto’s. Ook in woningen en
infrastructuur is meer geïnvesteerd. De consumptie van
huishoudens groeide iets minder uitbundig dan in het eerste
halfjaar. Dit gold ook voor de uitvoer. De invoer nam sneller toe
dan de uitvoer.

Commerciële dienstverleners en bouw
dragen de productiegroei

In het derde kwartaal was de
productiegroei het hoogst in de commerciële dienstverlening en
de bouw. Binnen de commerciële dienstverlening sprongen de
uitzendbranche en de groothandel eruit. De bouwnijverheid
profiteerde van de aantrekkende investeringen.

De productiegroei in de industrie en de
niet-commerciële dienstverlening (overheid plus zorg) bleef
lager dan gemiddeld. De energieproductie was fors lager dan een
jaar geleden. Er is minder elektriciteit opgewekt en minder aardgas
gewonnen. De invoer van aardgas en elektriciteit nam sterk toe.

bron:CBS